BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 29 Ionawr, 2004, 22:04 GMT
'Lloyd George sefydlodd Israel'
David Lloyd George
Roedd dylanwad Anghydffurfiaeth Brotestannaidd ar Lloyd George

Byddai'n fwy addas galw Datganiad Balfour, soniodd am sefydlu Israel, yn 'Datganiad Lloyd George' yn l awdur llyfr newydd am y wlad.

Cafodd llyfr "God, Guns and Israel, the First World War and the Jews in the Holy Land" gan Jill Hamilton ei lansio ddydd Iau yn Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy ger Cricieth.

Yn l Ms Hamilton, roedd gan Lloyd George fwy i'w wneud 'r addewid i sefydlu Mamwlad i'r Iddewon ym Mhalestina nag unrhyw wleidydd arall yn y glymblaid amser rhyfel.

Ni fu i'r Ysgrifennydd Tramor A J Balfour hyrwyddo'r syniad hyd nes ar l i'r Cabinet Rhyfel ei dderbyn.

Mae God, Guns and Israel yn plethu stori o gynnydd militaraidd, gwleidyddiaeth ac olew gyda dylanwad Anghydffurfiaeth Brotestannaidd a'r Hen Destament.

Dadansoddir cefndir crefyddol aelodau o Gabinet Rhyfel Lloyd George a sut yr ymestynnodd effaith y dylanwad yma ar Balesteina i America, yn gyntaf gyda'r Arlywydd Woodrow Wilson, mab a wyr i weinidog Presbyteraidd, ac yna gyda'r Arlywydd Harry S Truman a fagwyd fel Lloyd George, yn Fedyddiwr.

Gwreiddiau

Yn ogystal, dangosir bod gwreiddiau'r gwrthdrawiad presennol yn y Dwyrain Canol yn tarddu o sefydlu'r Famwlad Iddewig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1917.

Mae Ms Hamilton yn cyflwyno agwedd newydd ar ddelfrydau a gwirioneddau'r rhai a geisiodd am ateb i'r cwestiwn hynafol o hunaniaeth genedlaethol Iddewig.

Mae ei thema yn hynod o amserol ar adeg pan fo crefydd yn cael ei gysylltu'n agos 'r gwrthdaro yn y Dwyrain Canol.

Pwysleisir, hefyd, gysylltiad Gwynedd hanes Israel a Phalesteina.

Magwyd Lloyd George yn Llanystumdwy, ganwyd T E Lawrence sef Lawrence o Arabia yn Nhremadog ac roedd sedd y darpar Arglwydd Harlech, sef William Ormsby-Gore, swyddog cyswllt Comisiwn Cyntaf y Seioniaid, yn Harlech.

Hefyd:




CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^