BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 28 Ionawr, 2004, 13:04 GMT
O blaid pentref gwyliau
Cynlluniau'r Garreg Las
Mae disgwyl i'r prosiect greu 600 o swyddi

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi rhoi sÍl bendith i bentref gwyliau'r Garreg Las.

Cymeradwyodd aelodau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu y cynllun £45m yn Rhagfyr.

Ond roedd rhaid aros 21 diwrnod am fod pryder am bolisi cynllunio awdurdod y parc.

Penderfynodd y Pwyllgor Rheoli Datblygu o blaid y cynllun yn Arberth er gwaetha argymhelliad eu swyddogion.

Roedd gwrthwynebwyr yn gobeithio y byddai'r cynulliad yn ymyrryd.

Ond dywedodd cefnogwyr y ganolfan wyliau y byddai 600 o swyddi llawn amser yn cael eu creu.

Rhai o blaid y cynllun
Roedd rhai o blaid ac yn erbyn y cynllun
Mae'n bosib y bydd gwrthwynebwyr, sy'n pryderu y bydd y cynllun yn difetha'r amgylchedd, yn cymryd camau cyfreithiol.

Yn Rhagfyr dywedodd Llywodraeth y Cynulliad nad oedd unrhyw achos iddyn nhw edrych ar y cais ac mai mater i awdurdod y parc oedd hyn.

Dywedodd Ruth Chambers, pennaeth polisi Cyngor y Parciau Cenedlaethol, fod y penderfyniad yn "siomedig iawn".

Dywedodd nad oedd "cynsail o gwbl i gynlluniau ar gyfer canolfannau gwyliau o unrhyw fath mewn unrhyw barc cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr" ac y byddai hyn yn "creu drwg" i'r parc.

"Am y rhesymau yma roedden ni wedi disgwyl y byddai'r Cynulliad yn ymyrryd ac yn dechrau gweithredu eu cyfrifoldebau i ddiogelu tirlun y parciau cenedlaethol," meddai.

Roedd William McNamara, prif weithredwr cynllun y Garreg Las, yn gobeithio y byddai'r gwaith ar y safle ger Trefdraeth wedi dechrau yn 2003 gan greu 340 o gabanau gwyliau cyn agor yn niwedd 2005.

Mae Christine Gwyther, yr AC lleol, yn cefnogi'r cynllun ac mae hi wedi galw ar y gwrthwynebwyr i gydweithio i sicrhau na fydd yr amgylchedd yn dioddef.
HEFYD:
Carreg Las: Beirniadu llywodraeth
17 Ion 04 |  Newyddion
Herio cynllun Carreg Las
09 Rhag 03 |  Newyddion
O blaid cynllun Carreg Las
08 Rhag 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^