BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Ionawr, 2004, 06:44 GMT
Hwb i'r iaith ym myd technoleg
Arwydd Microsoft
Microsoft: 'Hwb i'r iaith'

Mae Bwrdd yr Iaith wedi cyhoeddi fod cydweithio chwmni cyfrifiadurol Microsoft yn golygu y bydd rhyngwynebau Cymraeg ar gael.

Ers Medi mae'r Bwrdd wedi cydweithio Microsoft yn cynllunio gweithredu Windows XP & Office 2003 yn Gymraeg.

Defnyddiwyd technoleg Pecyn Rhyngwyneb Iaith (LIP) fydd yn golygu bod y diweddariadau hyn i gynnyrch Microsoft ar gael yn rhad ac am ddim i siaradwyr Cymraeg yn 2004.

Dywedodd y Bwrdd a Microsoft eu bod am wneud pethau'n haws i siaradwyr Cymraeg fyw, gweithio a gwneud busnes yn eu dewis iaith.

Ein gobaith yw y bydd...yn help i hyrwyddo'r Gymraeg
Matt Lambert, Microsoft
Microsoft sy'n cyllido'r cyfieithiad.

"Rydym wrth ein bodd o fedru cydweithio'n agos Microsoft ar brosiect mor gyffrous," meddai Rhodri Williams, Cadeirydd y Bwrdd.

"Mae hwn yn gam arwyddocaol ymlaen ar gyfer y Gymraeg, ym myd addysg, yn y gweithle a'r tu hwnt.

"Gan fod technoleg gwybodaeth yn rhan mor annatod o fywyd pawb, mae'r hwb hwn yn hanfodol bwysig ar gyfer datblygiad y Gymraeg."

Cydweithredu

Dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at gydweithredu Microsoft yn y dyfodol.

"Mae'r prosiect hwn yn dod 'n sefydliadau ynghyd er budd siaradwyr Cymraeg," meddai Matt Lambert, Cyfarwyddwr Materion Llywodraethol Microsoft EMEA.

"Ein gobaith yw y bydd y Pecyn Rhyngwyneb Iaith yn hwyluso cyfrifiaduro ar gyfer busnesau ac unigolion yng Nghymru, ac y bydd yn help i hyrwyddo'r Gymraeg."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^