BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 19 Ionawr, 2004, 14:20 GMT
Bachgen yn marw'n ddamweiniol
Stuart Cunningham-Jones
Ar sedd flaen: Stuart Cunningham-Jones

Mae rheithgor yng nghwest y bachgen ysgol a gafodd ei ladd mewn damwain bws wedi cyhoeddi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cafodd Stuart Cunningham-Jones ei ladd a 30 o blant eraill eu hanafu pan wyrodd y bws deulawr yr oedden nhw'n teithio ynddo oddi ar y ffordd a tharo coeden.

Ond mae ei rieni wedi galw am adolygiad o benderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron i beidio ag erlyn unrhyw un mewn cysylltiad 'r digwyddiad.

Roedd Stuart, 12 oed, ar y ffordd adref o Ysgol Gyfun y Bont-faen pan ddigwyddodd y ddamwain ger Ystradowen, Bro Morgannwg, ar 3 Rhagfyr 2002.

"Bydd yn rhaid i'r sawl fu'n gyfrifol am farwolaeth Stuart fyw gyda chanlyniadau eu gweithredoedd a'u methiannau am weddill eu hoes," meddai eu rhieni mewn datganiad.

Dywedon nhw eu bod yn rhyfeddu at y penderfyniad i beidio ag erlyn y sawl a achosodd y bws i adael y ffordd.

Eistedd yr oedd Stuart ar y sedd flaen ar y llawr uchaf.

Parodd y cwest yng Nghaerdydd am bum diwrnod.

Camymddwyn

Mae'r rheithgor yn credu fod y ddamwain wedi digwydd wedi i ddisgybl ymyrryd llyw'r bws.

Clywodd y cwest fod disgyblion wedi camymddwyn.

Roedd y gyrrwr Reginald Davies mewn dagrau wrth egluro ei fod wedi gorfod stopio'r bws oherwydd bod ymddygiad rhai disgyblion yn afreolus.

Roedd bachgen 14 oed wedi dweud ei fod yn sefyll ger blaen y bws yn paratoi i adael pan welodd ddisgybl arall yn tarfu ar y gyrrwr hyd at 10 gwaith.

Dywedodd gyrrwr y bws fod bachgen wedi gafael yn llyw'r bws eiliadau cyn y ddamwain.

Ymddiheuro

Ymddiheurodd uwchswyddog Heddlu'r De am nad oedd olion bysedd wedi cael eu harchwilio.

Dywedodd bod cais wedi cael ei wneud drwy gyfreithiwr y bachgen am olion bysedd ond mai dim ond yn wirfoddol y gallai rhain gael eu cymryd.

Damwain bws Ystradowen 3:12:02
Rodd 72 o blant ar y bws pan darodd y goeden

Clywodd y rheithgor fod y cwmni bysiau wedi cysylltu 'r ysgol sawl gwaith cyn y ddamwain i gwyno am ymddygiad disgyblion.

Rhoddodd Terry Cooper, cyfarwyddwr gweithredol y cwmni bws, EST, dystiolaeth i'r cwest.

Dywedodd fod y cwmni wedi gofyn am oruchwyliwr ar y gwasanaeth S19 ond ei fod wedi cael gwybod nad oedd digon o arian ar gael.

"Yn fy marn, dylai goruchwyliwr fod wedi cael ei ddarparu gan fod rhai grwpiau trafferthus ar y bws.

Dagrau

"Ond a fyddai gan y person hwnnw unrhyw awdurdod i wneud unrhyw beth am yr ymddygiad?"

Roedd y crwner, Dr Lawrence Addicott, wedi gofyn i'r rheithgor gyhoeddi marwolaeth ddamweiniol neu reithfarn agored.

Dywedodd y byddai'n ysgrifennu at Gyngor Bro Morgannwg er mwyn sicrhau na fyddai damwain debyg yn digwydd.

Bydd y llythyr yn cynnwys argymhellion y rheithgor.

Ni chafodd yr argymhellion eu darllen yn y llys.

 • Pa newidiadau sy angen i ddiogelu bywydau ein plant ysgol ar fysus wrth iddyn nhw deithio i'r ysgol ac yn l? Ebostiwch eich sylwadau i Cymru'r Byd drwy glicio yma.
 • GWYLIWCH A GWRANDEWCH
  Adroddiad Alun Thomas BBC Cymru
  "Gwnaeth y gwahanol dystion gyflwyno tystiolaeth wahanol"  HEFYD:
  Damwain bws: Dim cyhuddiadau
  12 Meh 03  |  Newyddion
  Galw am wella diogelwch
  19 Ion 04  |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^