BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 19 Ionawr, 2004, 07:59 GMT
Maes Awyr: Galw am ffordd newydd
Maes Awyr Rhyngwladol Cymru
Mae maes awyr Rhyngwladol Cymru yn tyfu
Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn galw o'r newydd am ffordd gysyllwt newydd i Faes Awyr Rhyngwladol Cymru.

Daw'r alwad ar y diwrnod y mae gwasanaeth newydd yn dechrau i gysylltu'r Brifddinas Bwrsel.

Ym mis Hydref y llynedd fe ddaeth yn amlwg na fyddai ffordd gysywllt newydd rhwng y maes awyr a'r M4 yn cael ei hadeiladu er bod 'na gefnogaeth i'r ffordd gan adroddiad gafodd ei gomisynu gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol.

Dywedodd Alun Cairns AC ei fod yn bwriadu rhoi pwysau ar y Gweinidog Trafnidiaeth, Andrew Davies.

Ym mis Rhagfyr fe wnaeth y Llywodraeth gyhoeddi cynllun 30 mlynedd ar gyfer trafnidiaeth awyr Prydain.

Ynddo nodwyd fod angen gwell mynediad ar gyfer maes awyr Caerdydd yn Y Rhws a therfynell fwy.

Dywedodd Mr Cairns, sy'n cynrychioli De Orllewin Cymru, bod y ffordd newydd yn allweddol wrth i nifer y defnyddwyr gynyddu.

"Mae'r alwad am ffordd newydd wedi ei hail adrodd dro ar l tro," meddai.

Ychwanegodd Mr Cairns fod y cynlluniau wedi cael cefnogaeth gwyr busnes allweddol gan gynnwys Digby Jones, cyfarwyddwr cyffredinol y CBI.

Maes Awyr Rhyngwladol Cymru
Mae'r llywodraeth yn awgrymu bod angen terfynell fwy yn Y Rhws

Y maes awyr ydi un o'r meysydd awyr rhanbarthol sy'n ehangu orau ym Mhrydain ac mae tua 1.5m o deithwyr yn ei defnyddio'n flynyddol.

Y llynedd fe wnaeth cwmni peirianwyr Faber Maunsell lunio adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad a oedd yn ystyried atebion i broblemau traffig yng ngorllewin Caerdydd ac i Fro Morgannwg.

Fe wnaethon nhw argymell ffordd gyswllt newydd gwerth 37m rhwng yr M4 a'r maes awyr a fyddai wedyn yn lleihau'r tagfeydd yng ngorllewin y ddinas.

Ond dywedodd Llywodraeth y Cynulliad ei fod yn bryderus am y gwrthwynebiad posib ac am edrych ar gynlluniau eraill.

Ymhlith y rhain mae newid y ffordd bresennol i fod yn briffordd.

Os y bydd y gwaith yn dechrau yn fuan mae modd i'r ffordd newydd fod yn barod o fewn y 10 mlynedd nesaf.

Mae disgwyl i wasanaeth rheilffordd o Gaerdydd i'r Rhws agor yn ddiweddarach eleni.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^