BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 8 Ionawr, 2004, 11:45 GMT
Pobologaeth Cymru'n heneiddio
Ffurflen y Cyfrifiad
Mae mwy o ystadegau'r Cyfrifiad wedi eu cyhoeddi ddydd Mercher

Mae mwy a mwy o drigolion Cymru wedi cael eu geni dros y ffin ac mae'r boblogaeth yn heneiddio.

Mae'r ymwybyddiaeth genedlaethol yn gryf a hynny'n cael ei adlewyrchu gan gynnydd yn y nifer sy'n siarad Cymraeg, yn arbennig ymysg yr ifanc.

Dyna ddatgelir mewn cyhoeddiad o'r enw Focus on Wales: Its People a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau.

Roedd yna 2.9m o bobol yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod Cyfrifiad 2001, cynnydd o 1% ers 1991.

Y cyfartaledd oedran oedd 36 oed o'i gymharu 34 yn 1981.

Roedd nifer y rhai sy'n siarad Cymraeg yn 21%, 20% yn gallu ei darllen a 18% yn gallu ei siarad.

Plant ac oedolion ifanc oedd fwyaf tebyg o gael y sgiliau hyn.

Roedd 67% yn disgrifio eu hunain yn Gymry; 60% yn Gymry'n unig, 7% arall yn Gymry ac yn Brydeinwyr.

Er na chafwyd blwch ticio i nodi pwy oedd yn Gymry, roedd 418,00 (14%) wedi nodi eu bod yn Gymry.

Yn y gogledd-orllewin a'r gorllewin oedd y mwyafrif o'r rhain.

Anabledd

Roedd gan 23% rhyw fath o anabledd, gyda 12% yn dweud nad oedd eu hiechyd yn dda.

Yng Nghyfrifiad 1951 roedd 83% o boblogaeth Cymru wedi cael eu geni yma; erbyn 2001 roedd hyn wedi gostwng i 75%.

Ac mae yna fwy o bobol o gefndiroedd ethnig yma - 6%, a'r rheiny i'w cael yn bennaf yng Nghaerdydd (8% o boblogaeth y ddinas), Casnewydd (5%) ac Abertawe (2%).

Roedd 72% o'r boblogaeth yn galw eu hunain yn Gristnogion, gyda Mwslemiaid ond yn 1%. Yng Nghaerdydd, mae 4% o'r dinasyddion yn dilyn crefydd Islam.

Yn 2001, roedd 2.8m o bobol Prydain wedi'u geni yng Nghymru, gydag 20% o'r rhai gafodd eu geni yng Nghymru yn byw rwan yn Lloegr.

Yng Nghaerdydd y ceir y nifer uchaf o rai efo graddau yn byw (22% o'r trigolion), gyda'r cyfartaledd isaf ym Mlaenau Gwent. (5%).

Cyn cymryd costau rhedeg tŷ i ystyriaeth, roedd 20% o'r boblogaeth yn byw ar incwm isel, hyn yn codi i 25% o gymryd costau rhedeg tŷ i ystyriaeth.
HEFYD:
Cyfrifiad: Crynodeb o Ganlyniadau
13 Chwef 03  |  Newyddion
Cyfrifiad: Newid mewn ffordd o fyw
13 Chwef 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^