BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 5 Ionawr, 2004, 17:08 GMT
Aber i gael Sgwr Glyndwr
Rhodfa'r Gogledd
Sgwr Glyndwr fydd Rhodfa'r Gogledd o 2005 ymlaen
Mae Ynadon Aberystwyth wedi cytuno i gais Cyngor Ceredigion i ail enwi Rhodfa'r Gogledd neu North Parade yn Sgwr Owain Glyndwr.

Mi fydd yr enw newydd yn cael ei ddefnyddio o 2005 ymlaen am yr ardal rhwng Siop y Pethe a banc yr HSBC.

Yn l y cyngor, arferai'r rhan yma gael ei adnabod fel Sgwr y Banc.

Ond roedd llawer o bobol fusnes y dref yn gwrthwynebu'r bwriad gan ddweud nad oedd angen y newid.

Ddydd Llun roedd Ynadon Aberystwyth yn trafod y bwriad y cyngor sir.

Cadeirydd y Siambr Fasnach, Ceredig Davies, siopwr lleol, John Davies a'i gyfreithiwr, David Hinton Jones, oedd yn dadlau yn erbyn y newid.

"Byddwn ni'n annog yr ynadon i gefnogi'r Siambr Fasnach a Chyngor Tre Aberystwyth i gadw'r enw fel y mae," meddai Ceredig Davies.

"Dyw busnesau lleol ddim eisiau newid yr enw.

"Rwy'n ffyddiog y byddwn ni'n ennill y dydd."

Ym mis Tachwedd gohiriodd yr ynadon eu gwrandawiad am nad oedd digon o amser i drafod y mater.

Yn gynharach bu'n rhaid i'r achos gael ei symud o Gyngor Sir Ceredigion i'r llys oherwydd cwynion swyddogol.

Owain Glyndwr
Cipiodd Owain Glyndwr gastell Aberystwyth yn 1404

Roedd rhai wedi dweud fod newid enw'n golygu cost ychwanegol oherwydd deunydd ysgrifennu, posteri a llyfrynnau newydd.

Pasiodd y cyngor sir benderfyniad i ailenwi rhan o Rodfa'r Gogledd yn Sgwr Owain Glyndwr ar Ddydd Gwyl Dewi yn 2001, ond fydd y newid ddim yn digwydd tan 2005.

Bu trafodaethau, rhai ohonyn nhw'n anffurfiol, rhwng y cyngor sir a Chyngor Tref Aberystwyth.

O dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus 1925 mae gwrthwynebiad swyddogol yn golygu fod rhaid i'r ynadon setlo'r mater.

Roedd gan Owain Glyndwr gysylltiadau gydag Aberystwyth.

Cipiodd y castell yn 1404 cyn ei golli bedair blynedd yn ddiweddarach.

Yr ail gyrch oedd y tro cynta i fyddin ymosod ar gastell gyda gynnau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^