BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 31 Rhagfyr, 2003, 08:06 GMT
OBE i ffotograffydd
Llun gan Ron Davies
Bu Ron Davies yn tynnu lluniau o lowyr

Mae ffotograffydd o Geredigion yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.

Cafodd Ron Davies, 82-oed o Aberaeron, OBE am ei wasanaeth i ffotograffiaeth.

Mae wedi bod yn tynnu lluniau ers hanner canrif, ers iddo fod yn wyth oed.

Roedd yn syndod iddo pan glywodd ei fod wedi ei anrhydeddu.

"Mae'n sioc ond rwy wrth fy modd.

"Rwy wedi cwrdd nifer o o bobol ddiddorol.

'Yn lwcus'

"Rwy'n lwcus fy mod wedi llwyddo i wneud bywoliaeth allan o rywbeth y byddwn wedi ei wneud am ddim."

Mae ei archif negyddion a'i brintiau wedi bod yn rhan o Gasgliad Ffotograffau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Roedd Ron yn wyth oed pan ddechreuodd dynnu lluniau.

Pan oedd yn rhedeg negeseuon i Evan John Thomas, y Fferyllydd yn Aberaeron, cafodd ei swyno gan yr ystafell dywyll.

Dechreuodd ei yrfa yn ystod yr Ail Ryfel Byd, pan ddatblygodd o fod yn ffotograffydd rhyfel answyddogol i fod yn gofnodwr ffotograffig swyddogol i'r Fyddin yn y Dwyrain Pell.

Dechreuodd ei yrfa fel ffotograffydd rhyfel yn Ne-ddwyrain Asia ar l cael ei secondio o'r Llu Awyr a bu'n tynnu lluniau tra oedd yn gweithio i'r Arglwydd Mountbatten yn India.

Parlysu

Daeth yn l i Gymru a chafodd ddamwain feic modur ym 1950.

Fe'i barlyswyd o'r canol i lawr a bu yn yr ysbyty am dair blynedd.

Ond nid yw'r ffaith ei fod mewn cadair olwyn wedi effeithio ar ei yrfa.

"Rydych chi'n gweld y byd o ongl wahanol iawn mewn cadair olwyn.

"Rydych chi'n edrych i fyny ar y byd yn lle edrych i lawr.

Rwy'n lwcus fy mod wedi llwyddo i wneud bywoliaeth allan o rywbeth y byddwn wedi ei wneud am ddim
Ron Davies
"Mae wedi fy ngalluogi i gael y gorau allan o bobol.

"Maen nhw'n fwy parod i gydweithio."

Dros y blynyddoedd mae wedi tynnu lluniau amrywiol - o'r Tywysog Charles yn astudio yn y Brifysgol yn Aberystwyth i luniau o briodasau yng Ngheredigion.

Cafodd ei dynnu i faes tynnu lluniau ar gyfer papurau newydd pan ddigwyddodd tri o staff Y Cymro, Geoff Mathews, Dyfed Evans a Robin Griffith, alw yng nghartref Ron ar eu ffordd o'r gogledd i'r de.

Dros y blynyddoedd tynnodd Ron gannoedd o luniau nid yn unig i'r papur hwnnw ond i bapurau eraill fel y Western Mail, gan gofnodi a dehongli Cymru yn ei holl agweddau.
HEFYD:
Anrhydeddau Cymru
31 Rhag 03  |  Newyddion
Saithdeg o Gymry ar restr anrhydeddau
31 Rhag 03  |  Newyddion
Clod i gyn-swyddog Cynulliad
31 Rhag 03  |  Newyddion
Iris yn cyrraedd y brig
31 Rhag 03  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^