BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 21 Rhagfyr, 2003, 10:49 GMT
Marw Robin Williams
Robin Williams
Bu farw Robin Williams yn 80 oed

Bu farw'r Parchedig Robin Williams yn 80 oed.

Yn ogystal bod yn bregethwr gyda'r Presbyteriaid roedd yn ddarlledwr enwog ac yn llenor.

Cafodd ei eni ym Mhenycaerau, Eifionydd a'i addysgu yng Ngholeg Prifysgol Bangor.

Roedd yn aelod o'r triawd poblogaidd, Triawd y Coleg, oedd yn gyfranwyr cyson i raglenni Noson Lawen, BBC Radio Cymru, yn y dyddiau cynnar.

Roedd yn byw yn Rhoslan, Cricieth.

Roedd yn gyn-gyflwynydd y rhaglen, Dechrau Canu Dechrau Canmol', yn gadeirydd y rhaglen Byd Natur ac yn cyfrannu i 'Rhwng Gŵyl a Gwaith' a chyflwyno 'Caniadaeth y Cysegr'.

Dynwaredwr

Roedd yn ddynwaredwr heb ei ail ac yn gyfrifol am y cymeriad Emrys Aled Parri.

Daeth y parablwr pum mlwydd oed i amlygrwydd ar raglen Rhwng Gŵyl a Gwaith ar BBC Radio Cymru ac fe siaradodd ei ffordd i galon y genedl.

Roedd yn fachgen gwylaidd a gostyngedig er mor ddawnus yr oedd mewn sawl cyfeiriad
Y Parchedig Huw Jones, Rhuddlan

Cafodd pedwar cast o'r sgyrsiau eu rhyddhau rhwng 1985 a 1988.

Roedd yn llais ac yn wyneb cyfarwydd.

Un o'i gyfeillion coleg, y Parchedig Huw Jones, Rhuddlan, sy'n cofio amdano.

"Mi fuo'r hen Robin yn ddarlledwr cyson am gyfnod ar amrywiol raglenni radio a theledu.

"Ond allwn ni ddim anghofio ei gyfraniad i'r Noson Lawen.

"Yno y dechreuodd Robin, yn organ o faswr yn Nhriawd y Coleg.

"Roedd yn bregethwr ac yn feistr ar gyfathrebu."

Dywedodd iddo ddod i'w adnabod yn y coleg a'i fod yn fachgen amryddawn a diwylliedig.

Datblygodd holl elfennau pregethwr da, meddai.

Triawd y Coleg, Cledwyn Jones, Meredydd Evans, Sam Jones a Robin Williams
Roedd Robin Williams (dde) yn aelod o Driawd y Coleg
"Roedd ganddo lais cyfareddol ac arddull rhadlon braf.

"Roedd ei ddeunydd yn hollol ddifyr, roedd yn eglurwr da a chanddo iaith raenus.

Dywedodd ei fod yn ddarlithydd poblogaidd ac enwog a bod pobol yn tyrru i wrando arno'n traethu ar y Tri Bob.

"Roedd ei gymeriad atyniadol yn gor-euro pob rhinwedd arall oedd yn perthyn iddo fo.

"Bachgen gwylaidd a gostyngedig oedd o er mor ddawnus yr oedd mewn sawl cyfeiriad.

"Roedd ganddo hiwmor ac roedd hwnnw a'r naws crefyddol yn amlwg yn ei waith."

Dywedodd ei fod bob tro mewn hwyl.

"Fe fyddaf yn colli ei gwmnaeth a'r ymddiddan fu rhyngom am yr hen ddyddiau a'r hwyl ar y teithiau ledled Cymru."

Mae Mr Williams yn gadael gweddw a dau o blant.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^