BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 17 Rhagfyr, 2003, 07:19 GMT
'Angen gwella cyfleusterau hedfan'
Emlyn Lewis
BBC Cymru

Awyren
Mae 'na alw am wella cysylltiadau awyr o Gaerdydd i'r Gogledd

Mae dau o Aelodau Seneddol Gogledd Cymru wedi galw am wella cyfleusterau hedfan yn eu hardaloedd.

Mae 'na bedwar maes awyr yng ngogledd orllewin Cymru, dau ar Ynys Môn a dau yng Ngwynedd.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd y Llywodraeth bapur gwyn ar ddyfodol hedfan ym Mhrydain gyda Chaerdydd yn cael ei ddynodi fel prif faes awyr De Cymru.

Ond roedd y Llywodraeth yn annog y Cynulliad Cenedlaethol i ddarparu arian ar gyfer annog gwasanaethau eraill yng Nghymru.

Byddai maes awyr da yng Nghaernarfon yn fendith aruthrol i'r economi yn lleol ac yn caniatáu i ni gysylltu'n uniongyrchol â Chaerdydd, Llundain a'r cyfandir
Hywel Williams, AS Caernarfon
Can mlynedd union yn ôl i ddydd Mercher y bu i'r awyren gyntaf hedfan.

Ar y diwrnod y mae dathlu i nodi'r canmlwyddiant ers i'r Brodyr Wright lwyddo i godi mewn awyren a hynny am y tro cyntaf mewn hanes mae na alw gan y ddau AS i gael mwy o statws i feysydd awyr y gogledd.

Mae rhai AS yn dal i ddisgwyl am gyfleusterau fyddai'n galluogi teithwyr i hedfan i ardaloedd yng ngogledd orllewin Cymru.

Mae 'na dri maes awyr milwrol yn y fro, dau ar Ynys Môn ac un yn Llanbedr ym Meirionnydd.

Addasu

Yn ogystal mae 'na faes awyr sifil yn Ninas Dinlle ar gyrion Caernarfon.

Ond mae AS Ynys Môn, Albert Owen, yn galw am addasu'r Fali ar gyfer teithiau i'r cyhoedd.

"Mae'n cymryd gymaint o amser i bobol ddod o'r gogledd i'r de ond yn fwy na hynny dwi'n meddwl y byddai'n hwb i ddod ag Iwerddon, Lloegr a Chymru at ei gilydd ac i symud pobol o gwmpas.

"Byddai'n helpu busnesau yn yr ardal hefyd," meddai.

Mae AS Caernarfon hefyd yn galw am wasanaeth awyrennau yn yr ardal.

Ond gobaith Hywel Williams ydi gweld hynny'n digwydd ar ei ochr o o'r Fenai a hynny yn Ninas Dinlle.

"Byddai maes awyr da yng Nghaernarfon yn fendith aruthrol i'r economi yn lleol ac yn caniatáu i ni gysylltu'n uniongyrchol â Chaerdydd, Llundain a'r cyfandir," meddai.

Arian

"Mae meysydd awyr yn creu swyddi...mi fysai yn gyfrwng i ddatblygu'r economi yng Nghaernarfon pe baen ni yn gweld datblygiad yn y maes awyr yno.

"Mae Llywodraeth Iwerddon yn dangos y ffordd i ni lle mae datblygiadau wedi bod yn y gorllewin mewn ardaloedd mor denau eu poblogaeth â gorllewin a gogledd Cymru lle mae meysydd awyr digonol yno am fod y llywodraeth wedi cymryd y mater o ddifri."

"Mae cyfrwng i roi arian cyhoeddus i hybu hyn ac fe fuaswn i'n hoffi gweld y Cynulliad yn gwneud hynny."

Mae'r trethdalwr eisoes yn cyfrannu tuag at wasanaeth awyr yng Nghymru.

Y llynedd derbyniodd cwmni bmibaby £5m i sefydlu canolfan ym maes awyr Caerdydd.

Yn naturiol mae perchnogion y maes awyr yn croesawu unrhyw fwriad i greu gwasanaeth newydd rhwng de a gogledd Cymru.
HEFYD:
Diwedd cynllun maes awyr
16 Rhag 03  |  Newyddion
Teithiau awyr o Gymru i Loegr
08 Rhag 03  |  Newyddion
Ambiwlans Awyr yn ehangu
26 Tach 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^