BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr, 2003, 17:25 GMT
Cyngor o blaid marina 10m
Abergwaun
Sir Benfro: Yn ddibynnol ar dwristiaeth?

Mae Cyngor Sir Benfro wedi cytuno i godi marina sy'n werth 10m yn Abergwaun.

Roedd y pwyllgor cynllunio'n unfrydol o blaid cais cwmni o Ynys Mn i ddatblygu'r harbwr.

Bydd 80 o swyddi llawn-amser yn cael eu creu a'r un faint o swyddi rhan-amser.

"Bydd mwy o bobol yn dod i mewn i'r ardal," meddai'r Cynghorydd Brian Howells, aelod o Gabinet y sir.

"Yn fwy na hynny, mae'n creu swyddi, swyddi i godi'r marina a swyddi llawn-amser."

500 o gychod

Yn y marina bydd 500 o gychod yn angori ac mae'r datblygiad yn awgrymu'n gryf y bydd dyfodol economi'r sir yn dibynnu ar dwristiaeth.

Cwmni Cychod Mn sydd tu l i'r cynllun.

Maen nhw'n trafod ag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau am eu bod eisiau codi marina yn Noc Penfro.

Y nod yn Abergwaun yw codi iard gychod, gweithdy, cei pysgota a maes parcio.

Dywedodd Dirprwy Faer Abergwaun, y Cynghorydd Moira Lewis, ei bod yn amau beth fyddai cyfraniad y cynllun at econom'r ardal.

Bydd mwy o bobol yn dod i mewn i'r ardal meddai'r Cynghorydd Brian Howells
Cynghorydd Brian Howells
Ond gallai gadw rhai o'r ifanc yn eu cynefin, meddai.

Mae'r gymuned wedi wynebu nifer o broblemau oherwydd colli swyddi.

Y llynedd caeodd cwmni Dewhirst ffatri yn Nhecŵn.

"Dwi'n hapus i weld y twristiaid yn dod i mewn," meddai'r Cynghorydd Alwyn Luke.

"Ond mae'n rhaid cael rhywbeth arall oherwydd allwch chi ddim cael eich wyau yn un fasged."
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Alun Lenny BBC Cymru
"Cafodd y datblygiad gefnogaeth unfrydol y cynghorwyr"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^