BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Rhagfyr, 2003, 07:29 GMT
Camlesi: Anelu at rwydwaith
Adroddiad Alwen Williams
Newyddion BBC Cymru

Gallai corff sydd newydd ei sefydlu olygu bod rhywun yn teithio o un pen o'r wlad i'r llall mewn cwch.

Y  gamlas yn Y Trallwm
Mi fydd datblygu'r rhwydwaith yn help i'r ardal
Un o amcanion adran Gymreig a'r Gororau Dyfrffyrdd Prydain ydi datblygu camlesi'r wlad.

Eu gobaith yn y pen draw ydi eu huno fely gall rhywun deithio o'r de i'r gogledd.

Un o'r dyfrffyrdd hyn yw Camlas Maldwyn.

Bydd cychod yn cludo teithwyr ar hyd y gamlas yn ystod misoedd yr haf.

A hwn yw'r cyfle i baratoi ac adnewyddu rhannau o'r gamlas yn barod ar gyfer y tymor ymwelwyr nesaf.

Dyfrffyrdd Prydain ydi'r corff sy'n gyfrifol am gynnal camlesi Cymru.

Calch

Gyda chefnogaeth y Cynulliad, mae'n anelu at ddatblygu Camlas Maldwyn.

Pan oedd yn ei hanterth, hi oedd traffordd y Gororau, yn cludo calch o Lanymynech i'r Trallwng a'r Drenewydd, a thros y ffin i Loegr.

Mae Dyfrffyrdd Prydain yn gobeithio ailadeiladu rhan o'r gamlas cyn ei chysylltu efo Camlas Llangollen ychydig o filltiroedd i'r gogledd.

Byddai hynny'n ei gwneud yn rhan o rwydwaith o gamlesi sy'n cysylltu gwahanol rannau o Gymru a Lloegr.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Alwen Williams BBC Cymru
"Mae'n agor allan amgylchedd hollol wahanol..."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^