BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Tachwedd, 2003, 17:28 GMT
Capel yn beryglus wedi tân
Capel Y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd
Dywed swyddogion tân eu bod yn lwcus i achub yr adeilad

Nid yw capel Y Tabernacl yng Nghaerdydd yn debygol o fod yn ddiogel i'w ddefnyddio am y tri mis nesaf wedi iddo gael ei ddifrodi yn ddifrifol gan dân fore dydd Mercher.

Er bod y fflamau wedi eu cadw yng nghyntedd y capel fe ymledodd y mwg drwy'r adeilad rhestredig Gradd III gan achosi difrod gwerth degau o filoedd o bunnau.

Dechreuodd y tân yng Nghapel y Bedyddwyr, Y Tabernacl, yn Yr Ais yn y brifddinas am 0730 GMT ddydd Mercher.

Daeth 20 diffoddwr o Ganol Caerdydd a Phenarth i reoli'r fflamau.

Bu wyth o ddiffoddwyr yn gwisgo offer anadlu i fynd i mewn i'r adeilad oedd yn llawn mwg.

Roedd y mwg a'r fflamau yn seleri, llawr gwaelod a llawr cyntaf yr adeilad.

Dywedodd swyddogion tân eu bod yn lwcus iawn i achub adeilad Y Tabernacl.

Ond nid yw'r capel yn derbygol o fod yn ddiogel i'w ddefnyddio am dri mis.

"Mae' siwr na fydd defnydd o'r capel ei hun am fisoedd" meddai Denzil John, Gweinidog Capel y Tabernacl.

Capel Y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd
Fe gychwynnodd y tân tua 0730 GMT ddydd Mercher
"Maen nhw'n dweud wrthyn ni nawr y bydden ni'n ffôl i ddisgwyl gweld unrhyw ddigwydd yma.

"Mae eisiau cael sgaffaldiau i mewn, mae eisiau glanhau ac mae'n debyg fod angen ail addurno ar wahân i'r pethau sydd eisiau eu gwneud o ran adeiladwaith lle mae yna ddarnau angen eu hail blastro a darnau lle mae angen coed newydd."

Dydi hi ddim yn amlwg beth achosodd y tân ond credir iddo ddigwydd mewn ystafell fach oddi ar y prif goridor.

Difrodwyd degau o lyfrau emynau ac mae 'na ddifrod mwg i'r capel ei hun.

Dywedodd swyddogion y capel eu bod yn yr adeilad nos Fawrth ar gyfer gwasanaeth a bod popeth yn iawn.

Dywedodd swyddogion tân eu bod yn amau mai nam ar offer trydanol gychwynnodd y tân.

Pallodd y trydan yn Yr Ais ger y capel.

Ond ni chafodd Yr Ais ei chau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^