BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 12 Tachwedd, 2003, 07:15 GMT
'Traean o blant yn dlawd'
Mam a'i phlentyn
Mae miloedd o blant yn cael eu geni i dlodi yng Nghymru

Mae un o bob tri phlentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi.

Dyna gasgliad arolwg a gafodd ei gynnal gan yr elusen plant Barnardo's.

Mae'r arolwg yn awgrymu nad yw 82% o bobol Cymru yn sylweddoli pa mor ddifrifol yw tlodi yng Nghymru.

Oherwydd hyn mae'r elusen yn lansio ymgyrch Llwy Arian sy'n pwysleisio mai ym Mhrydain y mae tlodi plant ar ei waethaf drwy Ewrop.

Ym Mhrydain mae 3.8m o blant yn byw mewn tlodi.

Mae'r elusen wedi paratoi cyfres o hysbysebion i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am effaith tlodi.

Y realiti creulon yw bod miloedd o blant yn cael eu geni i dlodi yng Nghymru yn gorfod brwydro am y cyfleoedd y dylai pob plentyn eu cymryd yn ganiataol
Jane Stacey, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant, Barnardo's Cymru

Mae'r arolwg yn awgrymu fod un o bob tri phlentyn yng Nghymru yn byw mewn teuluoedd sy'n derbyn incwm o lai na 242 yr wythnos.

Yn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig mae tlodi plant yn uwch.

Credir fod 70% neu 80% o deuluoedd yn yr ardaloedd hyn yn byw ar incwm o 242 yr wythnos neu lai.

Roedd y mwyafrif o bobol gafodd eu holi yn synnu at yr ystadegau.

Dim ond 18% oedd yn sylweddoli lefel tlodi plant yng Nghymru.

Dywedodd tri chwarter y rhai gafodd eu holi eu bod wedi eu syfrdanu.

Dywedodd yr elusen fod babanod sy'n cael eu geni i dlodi o dan anfantais cyn gadael yr ysbyty.

Gweledigaeth

Maen nhw'n fwy tebyg o dyfu i fod yn gaeth i alcohol neu gyffuriau, i ddod yn ddioddefwyr trosedd neu'n droseddwyr, meddai.

"Gweledigaeth Barnardo's yw y dylai bywydau plant a phobol ifanc fod yn rhydd rhag tlodi a gwahaniaethu," meddai Jane Stacey, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant gyda Barnardo's Cymru.

"Y realiti creulon yw fod miloedd o blant yn cael eu geni i dlodi yng Nghymru yn gorfod brwydro am y cyfleoedd y dylai pob plentyn eu cymryd yn ganiataol.

"Tra bod y Llywodraeth yn ceisio rhoi terfyn ar dlodi plant o fewn cenhedlaeth, mae Barnardo's yn helpu i ailadeiladu dyfodol rhai o blant mwyaf difreintiedig Prydain."

Dywedodd Ms Stacey fod Barnardo's yn cymeradwyo'r ffaith fod y Cynulliad Cenedlaethol wedi ymateb i alwadau i sefydlu grwp gweithredu i ymdrin thlodi plant.

"Rydyn ni'n rhoi her i aelodau'r Cynulliad i lobio'n galed yn San Steffan am y newidiadau yr ydym ni'n credu sydd eu hangen yn Brydeinig i leddfu tlodi plant."
HEFYD:
'Mwy o dlodi yng Nghymru'
17 Hyd 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^