BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Rhagfyr, 2003, 13:34 GMT
Cosb i yrwyr sy'n dal ffn
Arwydd
Mae'r ddeddf newydd yn gwahardd defnyddio ffn symudol tra'n gyrru
O ddydd Llun ymlaen mae'n anghyfreithlon i bobol ddefnyddio ffonau symudol tra'n gyrru.

Bydd unrhyw yrrwr sy'n dal ffn wrth ei glust yn wynebu dirwy o 30 yn y fan a'r lle a gallai'r ddirwy fod yn uwch os yw'r yn mynd o flaen llys.

"Ceisio sicrhau bod ein ffyrdd yn fwy diogel a gostwng nifer y damweiniau yw nod y ddeddf," meddai'r Arolygydd Andy Morgan o Heddlu'r De.

Am y deufis nesa yng Nghymru a Lloegr bydd gyrwyr yn derbyn rhybudd yn lle dirwy.

"Mae'r deufis hyn yn gyfle i'r cyhoedd, yr heddlu a'r gwasanaethau brys i ddod yn gyfarwydd 'r ddeddf a phrynu offer pwrpasol."

Mae mudiadau diogelwch ffyrdd wedi galw am newid yn y gyfraith ers blynyddoedd ac mae Dafydd Edwards, Swyddog Diogelwch Ffyrdd Cyngor Conwy o blaid y ddeddf.

Manylion y ddeddf
Yn dod i rym ar 1 Rhagfyr
Dirwy o 30 yn y fan a'r lle
Dirwy'n codi i 1,000 o fynd i'r llys
Dirwy'n codi i 2,500 i yrwyr faniau, bysus a loriau

"Y peth gorau fyddai switshio'r ffn i ffwrdd cyn cychwyn ar daith," meddai.

"Os nad yw'r ffn i ffwrdd, y demtasiwn yw ei ateb.

"Mae dreifio yn dasg y mae angen canolbwyntio arni drwy'r amser.

"Felly mae'n well defnyddio gwasanaeth ateb-y-ffn neu offer pwrpasol."

Mae arolwg Tesco o 1,000 o yrwyr wedi dangos nad oedd naw o 10 gyrrwr yn gwybod am y newid yn y ddeddf.

Dywedodod cymdeithas y gyrwyr, yr AA, fod gyrwyr oedd yn defnyddio ffonau symudol bedair gwaith yn fwy tebyg o gael damwain hyd yn oed wrth ddefnyddio offer pwrpasol.

Gwahardd

Honnodd y Gymdeithas er Atal Damweiniau nad oedd y ddeddf newydd yn mynd yn ddigon pell.

Cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan fis Awst ei bod yn bwriadu newid y ddeddf.

Ers hynny, dywedodd 90% o'r cyhoedd y dylai ffonau symudol gael eu gwahardd.

Mae'n bosib y gall cyflogwr gael ei gosbi am ganiatu i weithiwr ddefnyddio'r ffn.

 • A fydd y ddeddf yn gwella diogelwch ar ein ffyrdd? Os oes gennych sylwadau, ebostiwch nhw i Cymru'r Byd drwy glicio yma.
 • GWYLIWCH A GWRANDEWCH
  Alun Lenny, BBC Cymru
  "Rhaid parcio'r car a diffodd y peiriant"  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^