BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 28 Tachwedd, 2003, 13:52 GMT
Cytundeb ar ieithoedd bach
Tony Blair a Bertie Ahern
Fe fydd Mr Blair a Mr Ahern yng Nghaerdydd ddydd Gwener
Mae'r Prif Wenidog, Tony Blair, wedi bod yn yr Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan ger Caerdydd ar gyfer cyfarfod o'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig.

Cafodd cytundeb ar ieithoedd lleiafrifol ei lunio rhwng Mr Blair a Bertie Ahern, Taoiseach y Weriniaeth.

Y nod yw datblygu cysylltiadau rhwng y llywodraethau a rhannu gwybodaeth allweddol fel ymchwil.

Hwn oedd y cyfarfod cyntaf o'i fath yng Nghymru ers y Gynhadledd Ewropeaidd ym Mehefin 1998.

Brynhawn Gwener mae Mr Blair yn lansio Y Sgwrs Fawr er mwyn clywed barn pobl gyffredin ar bolisiau'r Blaid Lafur.

Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, gadeiriodd y cyngor.

Dywedodd fod y cyngor yn fforwm gwerthfawr ar gyfer cydweithio.

Rhannu arbenigedd

"Rwy'n falch o allu rhannu'r arbenigedd sydd gennyn ni yma yng Nghymru ar y materion hyn.

"Ond rydyn ni yma i ddysgu oddi wrth brofiadau aelodau eraill y cyngor."

Dywedodd fod y materion oedd yn cael eu trafod yn bwysig, nid yn unig i gynnal diwylliant, iaith ac amrywiaeth, ond hefyd fel ffordd o hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell a rhoi hwb i'r diwydiant twristiaeth.

Diogelwch

Roedd mesurau diogelwch llym o amgylch pentref Sain Ffagan ac Amgueddfa Werin Cymru.

Y gwledydd sy'n cael eu cynrychioli yw Cymru, Yr Alban, Iwerddon, ac Ynysoedd Manaw, Jersey a Guernsey.

Mae disgwyl i Mr Blair annerch rhai o aelodau'r Blaid Lafur yn ddiweddarach yng Nghasnewydd.

Yn y cyfamser mae'r Gweinidog Cartref, David Blunkett, wedi bod yn ymweld ‚ Chasnewydd ddydd Gwener.

Bu'n gweld gorsaf fysiau'r ddinas lle mae cynllun arbennig gyda heddweision sifil ar waith.

Mae'r tÓm o chwe swyddog yn cadw llygad ar deithiau bysus oherwydd fod Trafnidiaeth Casnewydd yn dioddef fandaliaeth gan gynnwys ymosodiadau ar deithwyr a gyrwyr.

Ei fwriad yw efelychu'r cynllun mewn rhannau arall o Brydain a dywedodd fod gan swyddogion sifil ddyletswyddau pwysig.

"Mae ganddyn nhw bwerau i atal bobol, cymryd diod, a chyfathrebu'n uniongyrchol gyda'r heddlu," meddai Mr Blunkett.

"Mae eu presenoldeb nhw'n atal torcyfraith."
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Guto Thomas, Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru
"Cafodd rhyw bump o ieithoedd lleiafrifol eu defnyddio"HEFYD:
Trafod dyfodol y broses heddwch
06 Mai 03  |  Newyddion
Blair yn cyrraedd Cymru
27 Tach 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^