BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Tachwedd 2003, 11:29 GMT
Chwarter canrif yn y gadair
Gareth Glyn
Cyflwynydd y Post Prynhawn

Gareth Glyn
Gareth Glyn sydd wedi bod yn cyflwyno'r rhaglen ers y dechrau

Hydref 1978 oedd hi, a minnau'n gweithio yn Adran Gyflwyno BBC Cymru yng Nghaerdydd - yn gyfrifol am ddarllen bwletinau newyddion, siarad rhwng rhaglenni, cyflwyno cyngherddau cerddorfaol ac ati.

Mi ddigwyddais ddweud mewn sgwrs dros baned yr hoffwn i symud i'r Gogledd ryw ben - a dyna pryd y clywais i bod yna fwriad i sefydlu rhaglen newyddion radio newydd i ddod o Fangor.... ac a hoffwn innau ei chyflwyno hi?

O fewn dim roedd y trefniadau wedi eu gwneud, ac mi aeth rhifyn cynta'r Post Prynhawn ar yr awyr ar 6 Tachwedd y flwyddyn honno.

Siôn Pyrs a Brian Griffith oedd y cynhyrchwyr cynta, a'u cynllun nhw ar gyfer y rhaglen oedd adroddiadau a sgyrsiau newyddion am yn ail hefo recordiau poblogaidd.

Roedd 'na westai arbennig ar gyfer y rhaglen gynta un, i ddenu cynifer o wrandawyr ag y gallen ni!

Barry John oedd hwnnw, ond er mawr gywilydd i mi dydw i fawr o ddilynwr i'r gêm, a bu raid i mi gael cryn dipyn o gymorth wrth lunio cwestiynau i'w holi.

Recordiau

Buan y digwyddodd Ffrae Fawr y Recordiau Saesneg; y syniad oedd y byddai pobl yn cael eu denu i wrando ar y rhaglen petaen nhw'n clywed eu hoff ganeuon o'r siartiau, ond bu ymateb ffyrnig i'r caneuon a diflannodd caneuon yr iaith fain yn eitha disymwth.

Ers blynyddoedd bellach does dim cerddoriaeth o fewn y rhaglen, sy'n fwy o lawer o raglen newyddion nag oedd hi ar y dechrau.

Rhaid cofio bod y Post Prynhawn wedi dechrau cyn sefydlu gwasanaeth llawn Radio Cymru, ac erbyn hyn mae'r amrywiaeth o raglenni eraill sydd ar gael yn golygu y medrwn ni ganolbwyntio ar y straeon newyddion diweddara.

Mae'r dechnoleg newydd yn gymorth aruthrol i ni heddiw, ond hyd yn oed cyn dyfodiad y We ac ati roedd modd cyflawni gwyrthiau!

Pan ffrwydrodd y wennol ofod Challenger ar brynhawn o Ionawr ym 1986, roedd ymchwilydd ifanc newydd yn gweithio i'r Post Prynhawn.

Braint

Erbyn i ni fynd ar yr awyr roedd wedi cael hyd i arbenigwr yn NASA oedd yn bennaeth yr adran oedd yn gyfrifol am ran allweddol o'r Challenger ac oedd wedi gweld y trychineb hefo'i lygaid ei hun.

A roedd hwn yn Gymro Cymraeg!

Rwy'n ei theimlo hi'n fraint i fod yn gyflwynydd i'r Post Prynhawn ers y dechrau un - dyna i chi ymhell dros 6,000 o rifynnau, a rhywbeth tebyg i 75,000 o eitemau.

Mi fu nifer o newidiadau dros y blynyddoedd, ond mae'r bwriad gwreiddiol yn aros - i gyflwyno a chloriannu newyddion y dydd ar gyfer pobl yn cyrraedd neu'n gyrru adre, gan ofyn (gobeithio) y cwestiynau y bydden nhw'n eu gofyn i wleidyddion, arbenigwyr a sylwebyddion.

Mae dyddiau'r post prynhawn wedi hen ddod i ben, ond mae'n ymddangos y bydd y Post Prynhawn hefo ni am beth amser eto!GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Rhodri Tomos BBC Cymru
"Un o gonglfeini radio a darlledu Cymraeg"
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^