BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Tachwedd, 2003, 15:24 GMT
Pryder am ddyfodol siop hynafol
Siop David Morgan
Fe agorodd siop David Morgan yng Nghaerdydd yn 1879

Mae yna bryder ynglyn dyfodol un o siopau hynaf Caerdydd sef David Morgan.

Fe dderbyniodd gweithwyr y siop yn yr Hayes lythyrau yn dweud fod yna gynlluniau i werthu'r siop.

Mae'r siop wedi bod yn masnachu yng Nghaerdydd ers 1879 ac mae'n cyflogi tua 500 o staff lalwn a rhan amser.

Mae'r gweithwyr wedi bod yn cynnal cyfarfod gyda'r rheolwyr yr wythnos hon i drafod dyfodol y safle.

Deymel Investments, cwmni sy'n eiddo i deulu'r Morgans, sy'n berchen y siop.

Maen nhw wedi bod yn trafod gwerthu'r siop gyda sefydliad ariannol o Lundain nad yw wedi ei enwi eto.

Ond maen nhw wedi rhoi sicrwydd i'r gweithwyr beth bynnag a fydd yn digwydd y bydd y siop ar agor tan Ionawr 2005.

Roedd elw'r siop yng Nghaerdydd wedi gostwng eleni.

Gwerthu

Yn y flwyddyn hyd at Chwefror 2003 roedd wedi gwneud elw o 562,983 sydd yn llai na'r elw o dros 1.3m y gwnaeth y flwyddyn flaenorol.

Hefyd yn gynharach y mis hwn fe gafodd siop David Morgan ym Mhenarth ei werthu i gwmni Dan Evans o'r Bari.

Mae yna drafodaethau wedi bod gyda sefydliad am y posibilrwydd o werthu'r adeilad ond rydyn ni'n sicrhau staff na fydd unrhyw ddatblygiadau yn digwydd am o leiaf blwyddyn.
Carol Kinsey, Cyfarwyddwr Grwp y cwmni
Nid yw'n glir eto beth fydd yn digwydd i'r safle yn yr Hayes pe bai'r siop yn cael ei gwerthu.

Gallai gael ei ddatblygu yn fflatiau neu fwyty neu ei gadw fel siop.

"Fe alwon ni gyfarfod gyda'r staff fore heddiw er mwyn trafod dyfodol y siop" meddai Carol Kinsey, Cyfarwyddwr Grwp y cwmni.

"Mae yna drafodaethau wedi bod gyda sefydliad am y posibilrwydd o werthu'r adeilad ond rydyn ni'n sicrhau staff na fydd unrhyw ddatblygiadau yn digwydd am o leiaf blwyddyn."

Mae Owen John Thomas AC Canol De Cymru a Leighton Andrews, AC wedi cyhoeddi datganiad barn yn galw ar Lywodraeth y Cynulliad i ymateb i'r newyddion.

Yn eu datganiad maen nhw'n dweud y byddai cau'r siop yn golled fawr i Gaerdydd a Chymru ac y dylid gwneud popeth i gadw'r adeilad fel siop adrannol.

'Cymeriad'

Dylid galw ar yr awdurdodau cynllunio, meddent, i gynnal ei statws.

Mae Mr Thomas yn credu fod y datblygiad newydd gyferbyn 'r siop, ail ran datblygiad Canolfan Dewi Sant, yn rhannol gyfrifol am benderfyniad y cwmni i geisio gwerthu.

Dywed fod bwriad i gynnwys siop fawr newydd fel rhan o'r datblygiad.

Os yw Caerdydd yn edrych ar ddatblygiadau mawr mae'n rhaid ystyried ydi o werth cael siopau modern os ydyn ni'n colli cymeriad yr hen siopau
Owen John Thomas AC
Mae tair siop adrannol eisoes yn bodoli yng Nghaerdydd

"Mae yna le i dair siop fawr yng Nghaerdydd ond does yna ddim lle i bedair siop byddai hynny'n effeithio ar y siopau presennol" meddai Mr Thomas.

"Byddai'r Hayes yn lle marwaidd iawn heb David Morgan.

"Yn y pen draw os yw Caerdydd yn edrych ar ddatblygiadau mawr mae'n rhaid ystyried ydi o werth cael siopau modern os ydyn ni'n colli cymeriad yr hen siopau.

"Pan ydych chi'n cerdded heibio'r siopau modern fe allwch fod yn unrhyw ddinas ond pan ydych yn cerdded heibio David Morgan a Howells rydych chi'n gwybod eich bod chi yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru."

Mae'r siop yng Nghaerdydd wedi bod ar agor ers 124 o flynyddoedd.

Mab i ffermwr o Aberhonddu oedd David Morgan ac fe aeth i Lundain i weithio ond yna dychwelodd i Gymru ac agor siop yn y Rhymni.

Yn ddiweddarach agorodd siop fwy yn Pontlottyn ac yn 1879 agorodd y siop yn yr Hayes.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^