BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Tachwedd, 2003, 14:45 GMT
Lynette: Rhyddhau gwraig ar fechn´aeth
Lynette White:
Lynette White: Cafodd ei thrywanu fwy na 50 o weithiau

Mae'r wraig 35 oed a fu'n cael ei holi yn gynharach ddydd Mercher mewn cysylltiad Ô'r ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth Lynette White wedi ei rhyddhau ar fechn´aeth yr heddlu yn ddibynnol ar ymholiadau pellach.

Bu'r wraig yn cael ei holi yng ngorsaf yr heddlu Abertawe wedi iddi ateb mechn´aeth yr heddlu am droseddau yn ymwneud Ô gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd tri dyn eu carcharu ar gam yn yr achos gwreiddiol.

Cafwyd hyd i gorff Lynette White, 20, Ddydd San Ffolant 1988 uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Roedd hi wedi ei thrywanu fwy na 50 o weithiau.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cafodd tri dyn, Tri Caerdydd, eu carcharu ar gam.

Cawson nhw eu rhyddhau ar apŕl ddwy flynedd wedyn.

Yng Ngorffennaf eleni cafodd Jeffrey Gafoor o Lanharan ger Pen-y-bont ar Ogwr ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio Miss White.

Canmolodd y barnwr yr ymchwiliad newydd, yn enwedig gwaith swyddogion fforensig a gwaith y Ditectif Gwnstabl Paul Williams o Heddlu De Cymru.
HEFYD:
Dal llofrudd Lynette White
04 Gorff 03  |  Newyddion
'Bywyd tawel' llofrudd Lynette
04 Gorff 03  |  Newyddion
Lladd yn arwain at gamwedd
04 Gorff 03  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^