BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Tachwedd, 2003, 12:55 GMT
Lynette: Heddlu'n holi gwraig
Lynette White:
Lynette White: Cafodd ei thrywanu fwy na 50 o weithiau

Mae gwraig 35 oed yn cael ei holi gan yr heddlu mewn cysylltiad ‚'r ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth y butain o Gaerdydd, Lynette White.

Mae'r wraig yn cael ei holi yng ngorsaf yr heddlu Abertawe wedi iddi ateb mechnÔaeth yr heddlu am droseddau yn ymwneud ‚ gwyrdroi cwrs cyfiawnder, meddai Heddlu'r De.

Cafodd tri dyn eu carcharu ar gam yn yr achos gwreiddiol.

Cafwyd hyd i gorff Lynette White, 20, Ddydd San Ffolant 1988 uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Roedd hi wedi ei thrywanu fwy na 50 o weithiau.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cafodd tri dyn, Tri Caerdydd, eu carcharu ar gam.

Cawson nhw eu rhyddhau ar apÍl ddwy flynedd wedyn.

Yng Ngorffennaf eleni cafodd Jeffrey Gafoor o Lanharan ger Pen-y-bont ar Ogwr ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio Miss White.

Canmolodd y barnwr yr ymchwiliad newydd, yn enwedig gwaith swyddogion fforensig a gwaith y Ditectif Gwnstabl Paul Williams o Heddlu De Cymru.
HEFYD:
Dal llofrudd Lynette White
04 Gorff 03  |  Newyddion
'Bywyd tawel' llofrudd Lynette
04 Gorff 03  |  Newyddion
Lladd yn arwain at gamwedd
04 Gorff 03  |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^