BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 6 Tachwedd 2003, 14:26 GMT
Cofio'r dyddiau cynnar
Elfyn Thomas, cyn ohebydd
Mae Elfyn Thomas yn cofio rhuthro o gwmpas y gogledd

Roedd llenwi'r Post Prynhawn yn dipyn o gamp yn y dyddiau cynnar gan mai ychydig o staff oedd yn gweithio ar y rhaglen.

Mae un o gynhyrchwyr cynharaf y rhaglen yn cofio'r dasg anodd o geisio llenwi awr gyda straeon newyddion pan nad oedd llawer o ohebwyr i weithio ar y rhaglen.

"Y Post prin iawn - dyna ddywedodd un cynhyrchydd yng Nghaerdydd am y rhaglen" eglurodd Wil Owen, cyn gynhyrchydd y rhaglen, "prin o staff".

"Doedd dim llawer o ohebwyr, roedden nhw yn perthyn i Newyddion Radio Cymru, Wales Today neu Heddiw felly roedd yn dipyn o dasg casglu'r newyddion at ei gilydd."

Roedden ni i gyd yn frwdfrydig iawn o blaid y gwasanaeth newydd ac eisiau gwneud ein gorau glas i sicrhau fod yr arlwy orau yn mynd i'r Post Prynhawn
Richard Morris Jones, cyn ohebydd
Dau ohebydd oedd yn gweithio ar y rhaglen oedd Elfyn Thomas a Richard Morris Jones.

Roedd tipyn o bwysau ar y gohebwyr hyn gan fod yn rhaid iddyn nhw baratoi deunydd ar gyfer rhaglenni teledu Cymraeg a Saesneg yn ogystal 'r Post Prynhawn.

"Yn rhinwedd fy swydd fel gohebydd teledu roeddwn i'n rhuthro o gwmpas y gogledd yn y cyfnod a heb y draffordd ar hyd yr arfordir roedd trafnidiaeth yn arw iawn, yn enwedig yn yr haf ac yn aml iawn fe fyddwn yn cyrraedd yn l yn hwyr" meddai Elfyn Thomas.

'Cyffrous'

"Wedyn beth fyddwn i'n ei wneud fyddai golygu deunydd ar gyfer teledu yn Saesneg a Chymraeg ac wedyn picio i mewn i'r stiwdio a dweud fy hanes, fy hynt, wrth bwy bynnag oedd yn cyflwyno'r rhaglen ar y pryd...roedd hwn yn steil newydd ar y pryd a chyffrous dros ben."

Roedd Mr Thomas yn mwynhau cyfrannu i'r Post Prynhawn.

"Roedd y ffurf newydd yma o ohebu ac roedd anffurfioldeb y peth yn rhywbeth ysgafn....ac yn golygu ein bod yn fwy parod a bodlon i ddod i mewn ar fyrder oherwydd efallai mewn munudau yn unig byddai modd picio mewn a dweud fy hanes ac i ffwrdd fi i wneud rhywbeth arall."

Richard Morris Jones
Richard Morris Jones: Sicrhau'r arlwy orau
Mae gan Richard Morris Jones nifer o atgofion hefyd am ddyddiau cynnar y rhaglen.

"Roedd yn ddyddiau cynnar ar y gwasanaeth radio newydd ac roedden ni i gyd yn frwdfrydig iawn o blaid y gwasanaeth newydd ac eisiau gwneud ein gorau glas i sicrhau fod yr arlwy orau yn mynd i'r Post Prynhawn" meddai.

"Mae'n eironig pa mor anhwylus oedd hi bryd hynny...doedd dim ffn symudol ac roedd cysylltu efo'r pencadlys yn gallu bod yn broblem."

Yn ogystal dibynnu ar gyfraniad y gohebwyr roedd y rhaglen hefyd yn dibynnu ar gyfraniadau gan siaradwyr Cymraeg ar amrywiol bynciau.

Sgwp

Wrth gwrs roedd rhaid dod o hyd i gyfranwyr ym mhedwar ban byd.

Mae Wil Owen yn cofio am un cyfraniad gwerthfawr a gafodd y rhaglen o ben arall y byd yn 1986.

Glyn Thomas, ymchwilydd ar y pryd ond a fu'n gynhyrchydd y rhaglen yn ddiweddarach, a ddaeth o hyd i'r siaradwr hwnnw ac yntau newydd ddechrau gweithio gyda'r rhaglen.

Wil Owen
Wil Owen oedd un o gynhyrchwyr cyntaf y rhaglen
Funudau cyn i'r Post Prynhawn fynd ar yr awyr fe chwalodd wennol ofod yn yr awyr.

O fewn munudau roedd Mr Thomas wedi dod o hyd i rywun oedd wedi bod yn gweithio ar y fraich oedd yn dal y wennol ofod ar ddechrau'r siwrnai a chafwyd sgwrs ag ef ar ddechrau'r rhaglen.

"Fe gawson ni sgwp y diwrnod hwnnw o ben arall y byd" meddai Wil Owen.

Digwyddiad arall sydd yn aros yng nghof Wil Owen fel cynhyrchydd yw'r diwrnod lle y bu'n rhaid tynnu'r rhaglen oddi ar yr awyr am ychydig eiliadau oherwydd protest.

"Roeddwn i'n digwydd bod yn eistedd yn y stiwdio y diwrnod hwnnw...a mwya' sydyn dyma ddrws y stiwdio yn agor yn fyw ar yr awyr...a merch y gweiddi Sianel Gymraeg yn awr! a hyn yn mynd allan ar yr awyr" meddai.

"Wrth lwc roedd Medwyn Hughes, y dyn sain y diwrnod hwnnw, y tu l y gwydr ac fe bwysodd ryw fotwm ac nid aeth mwy na hynny allan. "GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Alun Rhys, BBC Cymru
"Teimlad o brysurdeb ac agwedd gyffrous"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^