BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 5 Tachwedd 2003, 11:31 GMT
Ffrae recordiau Saesneg
Y Beatles
Roedd y Beatles i'w clywed ar y Post Prynhawn yn y dyddiau cynnar

Yn nyddiau cynnar y Post Prynhawn doedd dim digon o staff i lenwi awr gyfan gyda newyddion.

Hefyd roedd awydd i ddenu cynulleidfa ehangach na dim ond y rhai oedd am wrando ar newyddion.

Canlyniad hyn oedd y penderfyniad i ddarlledu recordiau Saesneg yng nghanol y rhaglen, penderfyniad a achosodd lawer o ddadlau ymysg gwrandawyr y rhaglen.

Y ddau gynhyrchydd oedd yn gyfrifol am y penderfyniad oedd y diweddar Sin Pyrs a Brian Griffith.

Mae Brian Griffith yn egluro nad oedd y penderfyniad i gynnwys recordiau Saesneg yn hawdd.

Roedd yn gamgymeriad mawr, camgymeriad ar fy rhan i, achos mi fu protestio ofnadwy o achos beth oedden ni yn ei wneud
Meirion Edwards, cyn-Olygydd Radio Cymru
"Doedd o ddim yn bolisi a gafodd ei gymryd yn ysgafn," meddai.

"Dwi'n gwybod fod lot o ddadlau wedi bod rhwng Sin, fi, Wyre Thomas a Meirion Edwards ar y pryd.

"Dros yr wythnosau wedyn mi fu lot o gwyno ac anghytuno o fewn yr uned.

"Doeddwn i efallai ddim yn teimlo y dylid newid y polisi ond roedd Sin rhwng dau feddwl."

Un o'r rhai a gwynodd oedd Tegwen Evans a ysgrifennodd lythyr at Y Cymro.

"Mi wnaeth y ffaith fod recordiau o gwbwl yng nghanol rhaglen newyddion fy nghythruddo i ond roedd y ffaith fod tua thri chwarter, os dwi'n cofio, yn Saesneg yn mynd i ryw lefel arall o gythrudd.

"Fy nheimlad oedd y gallai rhywun glywed recordiau Saesneg ar lawer o raglenni a sianeli eraill."

Y diweddar Sin Pyrs
Roedd y diweddar Sin Pyrs yn un o'r rhai fu'n gyfrifol am y penderfyniad
Roedd y penderfyniad wedi gwylltio Meg Ellis, un arall a ysgrifennodd i'r wasg.

"Roeddech chi'n cael rhaglen Gymraeg efo newyddion ac wedyn dyma'r pethau Saesneg yma ar eu traws yn y canol a dim cyfiawnhad iddo.

"Dyma pam yr ysgrifennais i fel y gwnaeth llawer o bobol."

Penderfynwyd yn ddiweddarach na fyddai'r recordiau Saesneg yn cael eu defnyddio ar y Post Prynhawn.

Erbyn hyn mae Meirion Edwards, y gwr a roddodd sl bendith ar yr arbrawf, yn cyfaddef iddo wneud camgymeriad.

"Roedd yn gamgymeriad mawr iawn, camgymeriad ar fy rhan i, achos mi fu protestio ofnadwy o achos beth oedden ni yn ei wneud.

"Dwi'n sicr o fewn rhyw chwe wythnos roedden ni wedi tynnu yn l ac yn chwarae recordiau Cymraeg yn unig."

Does dim un record wedi ei darlledu ar y Post prynhawn ers yr wythdegau.

Erbyn hyn, nid llenwi'r rhaglen yw'r broblem ond penderfynu beth sy'n cael ei adael allan.GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Alun Rhys yn holi Brian Gruffudd, cynhyrchydd
"Doedd o ddim yn bolisi a gafodd ei gymryd yn ysgafn"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^