BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 7 Tachwedd 2003, 20:48 GMT
Chwilio am Gymry ymhob cwr o'r byd
Glyn Thomas
Fe fu Glyn Thomas yn gweithio ar y rhaglen fel cynhyrchydd ac ymchwilydd

Un o brif lwyddiannau'r Post Prynhawn dros y blynyddoedd yw'r cyfweliadau siaradwyr Cymraeg o bob cwr o'r byd yn trafod pob math o bynciau yn y newyddion.

Nid yw dod o hyd i gyfranwyr yn dasg hawdd a gwaith ymchwilwyr y rhaglen yw chwilota am siaradwyr Cymraeg all drafod pob math o feysydd.

Un o ymchwilwyr cyntaf y rhaglen oedd Annes Glyn.

Mae Annes Glyn yn egluro fod naws wahanol i'r rhaglen yn y cyfnod cynnar gan ei bod yn fwy o raglen gylchgrawn newyddion.

Roedd recordiau yn cael eu chwarae rhwng gwahanol eitemau ac roedd chwilio am recordiau addas yn rhan o'i gwaith yn ogystal chwilio am gyfranwyr.

"Mae'r dechnoleg wedi newid yn syfrdanol ers hynny" meddai "y peth mwyaf cymhleth oedd gen i oedd y ffn a hefyd roedd peiriant y tu allan i'r 'stafell yn chwydu llwyth o ddalenni o bapur ac yn nodi'r newyddion oedd yn digwydd yn ganolog.

"Ar y ffn ydw i'n cofio bod y rhan helaeth o'r dyddiau."

Ar y ffn

Mae Melfyn Thomas hefyd, oedd yn ymchwilydd ddiwedd yr wythdegau, yn cofio treulio rhan helaethaf y dydd ar y ffn.

Ond erbyn ei gyfnod ef roedd cyfrifiaduron wedi cyrraedd yr ystafell newyddion.

Mae gwaith ymchwil y Post Prynhawn wedi bod yn rhagorol dros y blynyddoedd ac wedi cyfrannu'n fawr i lwyddiant y rhaglen
Glyn Thomas, gyn-gynhyrchydd y Post Prynhawn
"Erbyn fy nghyfnod i fe ddaeth cyfrifiaduron i mewn ac roedd yn lliniaru ychydig ar y gwaith. Roedden ni'n gallu cadw cofnodion yn haws i bobol gael gafael arnyn nhw" meddai.

"Ond ar y ffn roedd y gwaith ac weithiau roedd rhywun yn cael gafael yn rhywun yn sydyn iawn, dro arall doedden ni ddim."

Mae Melfyn yn cofio ceisio dod o hyd i siaradwyr Cymraeg yn Kegworth yn ystod ei wythnos gyntaf fel ymchwilydd.

Roedd awyren wedi plymio i'r ddaear yno ac fe ffoniodd y Swyddfa Bost i holi a oedden nhw'n adnabod rhywun oedd yn siarad Cymraeg.

Dywedodd un o'r gweithwyr yno eu bod yn meddwl fod athrawes yno yn siarad Cymraeg.

Wrth i Melfyn siarad hi sylweddolodd ei bod yn byw yn agos i'r fan lle glaniodd yr awyren, a nid yn unig hynny ond hi oedd y llygad dyst cyntaf i'r digwyddiad.

Dyfeisgarwch

"Fe ddigwyddodd hynny yn sydyn iawn ond roedd adegau eraill lle roedd angen dyfalbarhau a dyfeisgarwch, roedd rhywun yn gorfod defnyddio cysylltiadau gwahanol" meddai.

Mae Glyn Thomas wedi bod yn gysylltiedig 'r rhaglen fel ymchwilydd a chynhyrchydd am bron i 20 mlynedd ac felly wedi gweld y ddwy ochr i'r gwaith gan roi cyfarwyddiadau a'u derbyn.

Mae ef yn credu fod y Post Prynhawn wedi gwneud cyfraniad pwysig i ddarlledu yng Nghymru o ran dod o hyd i siaradwyr Cymraeg mewn gwahanol ardaloedd.

"Mae gwaith ymchwil y Post Prynhawn wedi bod yn rhagorol dros y blynyddoedd ac wedi cyfrannu'n fawr i lwyddiant y rhaglen" meddai.

"Hungerford, Oklahoma a China, rydan ni wedi ffeindio pobol ymhob rhan o'r byd. Ar ben hynny rydym ni wedi ffeindio arbenigwyr hefyd ar wahanol bynciau. Mae hynny llawn mor bwysig, ffeindio rhywun oedd yn gwybod rhywbeth am ryw bwnc neu ei gilydd."GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Alun Rhys yn holi'r cyn ymchwilwyr
"Roedd yn gyfnod cyffrous a byrlymus iawn"
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^