BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 31 Hydref, 2003, 09:03 GMT
MMR: Brechu'n 'ddiogel'
Brechiad
Mae MMR yn brechu yn erbyn clwy'r pennau, y frech goch a'r frech Almaenig

Mae meddyg plant blaenllaw a gododd bryderon ynlgyn 'r brechiad MMR bellach yn dweud fod y brechiad yn ddiogel.

Mae Dr Simon Murch yn rhybuddio y gallai epidemig o'r frech goch ledu dros fisoedd y gaeaf pe bai rhieni yn parhau i wrthod rhoi'r brechiad i'w plant.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru am weld rhieni'n brechu eu plant gan fod yr achosion o glwy'r pennau a'r frech goch ar gynnydd.

Nododd Dr Roland Salmon o ganolfan sy'n goruchwilio afiechydon heintus yng Nghaerdydd bod 323 o achosion o glwy'r pennau wedi eu cofnodi yng Nghymru yn 2003 o'i gymharu dau achos ym 1999.

Mae'r frech goch ar gynnydd hefyd gyda 40 achos eleni o gymharu dim un llynedd.

Ym 1998 cafodd yr astudiaeth feddygol oedd yn honni cysylltiad rhwng y brechiad MMR ag awtistiaeth ei chyhoeddi.

Roedd Dr Murch, o ganolfan sy'n arbenigo mewn problemau stumog-berfeddol mewn plant yn Ysbyty'r Royal Free yn Llundain, yn un o awduron yr adroddiad.

Edrychodd y cyhoeddiad ar y cysylltiad honedig rhwng afiechydon yn y perfedd ag awtistiaeth.

Mae Dr Murch yn mynnu bod agweddau gwerthfawr i'r gwaith ymchwil gwreiddiol ond bod astudiaeth bellach wedi darganfod bod y brechiad ar gyfer clwy'r pennau, y frech goch a'r frech Almaenig yn ddiogel.

Gofidio

Ond mae rhieni wedi bod yn gofidio ynlgyn rhoi'r brechiad i'w plant ac mae'r nifer sy'n cael y pigiad wedi gostwng i 61%.

Mae Angharad Davies sy'n ymchwilydd microbioleg yn Ysbyty'r Royal Free yn dweud bod angen brechu dros 90% o blant naill ai gyda brechiad unigol neu'r brechiad MMR er mwyn eu hamddiffyn

"Mae'n rhaid brechu dros 90% o blant er mwyn atal afiechydon rhag lledu ymhlith plant ifanc a babanod" meddai.

"Mae'r frech goch mewn achosion prin yn gallu arwain at lid yr ymennydd, problemau gyda'r ysgyfaint a ffitiau.

"Mae'n bwysig sicrhau imiwnedd ymhlith yr ifanc i amddiffyn y mwyfarif," esboniodd.

Eisoes yn yr Alban mae nifer y plant o dan 15 oed sydd 'r afiechydon wedi codi dros y 18 mis diwethaf - clwy'r pennau 27%, y frech goch 18% a'r frech Almaenig 22%.

Wrth ysgrifennu ym mhapur meddygol y Lancet, mae Dr Murch wedi rhybuddio y gallai'r frech goch ledu.

Mae hefyd wedi nodi mai'r wasg a'r cyfryngau sydd yn ei farn ef wedi parhau 'r syniad fod gwyddonwyr yn dal yn bryderus ynlgyn 'r pigiad.

Dywedodd bod penderfyniad rhieni i beidio brechu eu plant yn gamgymeriad peryglus.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Garry Owen yn holi Luned Tonderai
"Ymddangos fel pe bai wedi newid ei feddwl"HEFYD:
Pigiad sengl: Galw'n codi
08 Chwef 02  |  Newyddion
Tadau yn ennill achos MMR
13 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^