BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 28 Hydref, 2003, 07:32 GMT
Ffrae: Ymgyrch maer Ceredigion
Adroddiad Sin Evans
Newyddion BBC Radio Cymru

Mae yna ddadlau wedi codi yn ystod yr ymgyrch yng Ngheredigion i gael maer etholedig i'r sir.

Bu grwp Llais y Cardi, sy'n cynnwys aelodau o'r mudiadau Cymuned a Chant Ceredigion, wrthi ers amser bellach yn casglu enwau ar ddeiseb yn gofyn am refferendwm i gael maer i'r sir.

Aberaeron
Mae hawl i gael gweld y gofrestr yn Aberaeron
Mae angen i o leiaf 5,306 o bobol i arwyddo'r ddeiseb, sef 10% o'r etholwyr yng Ngheredigion, cyn cael refferendwm.

Ond yn l Llais y Cardi, mae deddf Cynrychioli'r Bobol 2000 yn profi'n rhwystr iddyn nhw.

Bu aelodau Llais y Cardi ers misoedd yn sefyll ar gorneli strydoedd ar hyd a lled Ceredigion yn casglu enwau i'r ddeiseb.

Llofnodion

Ond nawr gyda dim ond wythnos i fynd cyn ei bod yn ofynnol i'r grwp gyflwyno'r llofnodion i'r cyngor sir efallai y bydd yr ymgyrch yn methu ar y funud olaf a hynny oherwydd y hynny oherwydd y Ddeddf Gwarchod Gwybodaeth ddiweddaraf.

Yn l y Comisiwn Etholiadol mae yna ddwy fersiwn o'r gofrestr, sef y fersiwn lawn a'r fersiwn sydd wedi ei golygu.

Mae manylion pawb sydd 'r hawl i bleidleisio yn ymddangos yn y fersiwn lawn, ond mae gan etholwyr yr hawl bellach i gael eu hepgor o'r fersiwn olygedig sydd ar gael i gwmnoedd masnachol.

Mae deddf gwlad yn datgan fod hawl gan bawb i weld y gofrestr lawn drwy ymweld swyddfeydd eu hawdurdodau lleol ond nad oes hawl gan bawb i gael copi o'r gofrestr honno.

Pleidiau

Ymhlith y rhai sydd hawl i gael copi llawn mae pleidiau gwleidyddol.

Ond mae Cyngor Ceredigion wedi gwrthod yr hawl i Llais y Cardi i gael copi electronig o'r gofrestr lawn a hynny oherwydd Deddf Cynrychioli'r Bobol 2000.

Mewn datganiad dywedodd Cyngor Ceredigion:

"Mae Deddf Cynrychioli'r Bobl 2000 a'r rheoliadau perthnasol 2002 yn datgan y caniateir rhoi copi o'r gofrestr lawn i bleidiau gwleidyddol cofrestredig heb dl.

"Deallir oddi wrth Cymuned a Llais y Cardi nad ydynt yn bleidiau gwleidyddol cofrestredig yn l diffiniad Deddf 2002 o bleidiau gwleidyddol.

Dehongliad cywir

"Mae'r Comisiwn Etholiadol yng Nghaerdydd wedi cadarnhau bod dehongliad Cyngor Ceredigion yn hollol gywir.

"Y mae'r gofrestr etholiadol olygiedig ar gael i unrhyw unigolyn a grwp ar ffurf electronig neu ar bapur am dl o 120.

"Mae'r gofrestr etholiadol lawn ar gael ym mhencadlys y cyngor yn Aberaeron i'w gweld a'i harchwilio gan unrhyw un yn ystod oriau gwaith arferol."

Yn l Simon Brooks o Cymuned mae hyn ei gwneud hi'n anodd i Lais y Cardi i gadarnhau dilysrwydd y llofnodion ar y ddeiseb.

Fe fydd y ddeiseb yn cael ei chyflwyno ar 4 Tachwedd i Gyngor Ceredigion.

Hyd yma, mae Llais y Cardi wedi gwrthod dweud faint o bobol sydd wedi llofnodi'r ddeiseb.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^