BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Hydref, 2003, 20:14 GMT 21:14 UK
Ymgyrch i hybu undebau credyd
Sin Tecwyn
BBC Cymru

Ffurflen
Ar l cynilo gyda'r undeb am gyfnod mae gan yr aelodau yr hawl i fenthyca
Fe allai fod yn haws i bobol gael benthyciadau ar log isel yn y dyfodol.

Mae yna ymgyrch ar y gweill i annog mwy o bobol i ymuno ag undebau credyd lle mae'r arian sy'n cael ei gynilo gan yr aelodau yn cael ei fenthyca i bobol leol ar delerau da.

Ddydd Gwener bu Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol y Cynulliad, Edwina Hart, yn hybu neges yr undebau credyd sy'n cael eu canmol am eu gwaith yn helpu i adfywio ardaloedd di freintiedig.

Un o'r rhai sydd wedi manteisio ar undeb credyd yw Alan Jones.

Mae wedi prynu car newydd ac yn wahanol i'r mwyafrif o bobol nid at fanc neu gymdeithas adeiladu yr aeth am fenthyciad ond at undeb credyd.

Rydyn ni'n delio yn bennaf efo pobol yn y gymdeithas sydd ar incwm isel nad ydi'r banc efallai mor groesawus tuag atyn nhw
Norita Williams o undeb credyd Y Llechen
Roedd wedi bod yn cynilo gydag undeb credyd Y Llechen am gyfnod ac o ganlyniad roedd yn gallu benthyg gweddill yr arian yr oedd ei angen ganddyn nhw.

"Pan nes i glywed amdano gyntaf roedd y llog yn llawer llai nac yn y banc felly roedd yn syniad da o ran hynny a dwi'n credu yn y syniad o undeb credyd hefyd am ei fod yn helpu'r gymuned ac mae llawer o fanteision yn dod o hynny" meddai Alan Jones.

Mae undeb credyd Y Llechen o ardal Caernarfon a Bangor yn enghraifft o'r twf mewn mudiadau o'r fath.

Ers ei sefydlu dair blynedd yn l mae wedi denu 500 o aelodau.

Ar l cynilo gyda'r undeb am gyfnod mae gan yr aelodau yr hawl i fenthyca a hynny ar log isel.

"Rydyn ni'n delio yn bennaf efo pobol yn y gymdeithas sydd ar incwm isel nad ydi'r banc efallai mor groesawus tuag atyn nhw" meddai Norita Williams o undeb credyd Y Llechen.

"Rydyn ni'n delio efo rhieni sengl, hen bobol, pobol sydd allan o waith - mae croeso iddyn nhw i gyd yma."

Alan Jones
Alan Jones: 'Undebau credid yn helpu'r gymuned'
Erbyn hyn mae 31 o undebau o'r fath yng Nghymru.

Y bwriad rwan yw ceisio sefydlu mwy ohonyn nhw a chael a mwy o aelodau.

"Rydyn ni'n gwneud llawer o waith marchnata sef rhoi hysbysebion ar radio lleol neu ar fysiau ac mae hyn yn gweithio ar hyn o bryd" meddai Nia Morgan-Wright.

"Hefyd mae mwy o undebau credyd yn agor eu siopau eu hunain ac felly mae ganddyn nhw safleoedd yn y trefi ac mae mwy yn eu gweld."

Efallai ei bod yn ymddangos braidd yn fuan i ddechrau meddwl am y Nadolig ond mae'r undebau credyd eisoes wedi dechrau ar eu hymgyrch nhw.

Y bwriad yw perswadio pobol i gynilo efo nhw yn hytrach na chymryd benthyciadau ar log uchel a allai arwain at ddyledion am flynyddoedd i ddod.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^