BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Hydref, 2003, 11:04 GMT 12:04 UK
Gwerthu canolfan Urdd Caerdydd
Canolfan yr Urdd, Heol Conwy, Caerdydd
Gyda'r Urdd yn symud i'r Bae beth fydd dyfodol y ganolfan ar Heol Conwy?
Mae 'na gynlluniau ar y gweill i werthu adeilad yr Urdd ar Heol Conwy yng Nghaerdydd.

Yn l y mudiad mae'r ffaith eu bod nhw'n symud i Ganolfan y Mileniwm y flwyddyn nesa, yn golygu nad oes angen yr adeilad arnyn nhw mwyach.

Ond mae rhai o drigolion Heol Conwy yn anhapus a'r cynlluniau i werthu i ddatblygwyr a fydd yn datblygu'r safle.

Roedd Cr Aelwyd Caerdydd yn symbol o fwrlwm bywyd Cymraeg y brifddinas ar ddechrau'r 1960au a'r 1970au.

Yn dilyn sawl Eisteddfod a chyngerdd llwyddiannus fe gyfrannodd y cr 2,000 at gost prynu cartref parhaol ar gyfer gweithgareddau Cymraeg yng Nghaerdydd.

Bydd yr adeilad newydd yn gweddu gyda'r hen dai a gyda'r adeiladau newydd sydd eisoes wedi codi ar y ffordd
Rian Evans, un o drigolion Heol Conwy

Costiodd yr adeilad, oedd yn perthyn i'r capel gyferbyn, 14,000 a oedd yn arian mawr yn 1966.

Ond fel mae Gwilym Roberts, un o arweinyddion yr aelwyd yn cofio, roedd y ganolfan werth bob ceiniog.

"Roedd 'na gymaint o bethau yn digwydd yno, roedd o'n anhygoel.

"Nid yn unig yr oedd yr aelwyd yn cyfarfod yno, ond roedd y parti dawns yn cyfarfod yno, dosbarthiadau Cymraeg, pob math o weithgareddau, ysgol feithrin hefyd.

"Fe wnaethon nhw wedyn droi'r lle yn swyddfa rhanbarthol i'r Urdd ac yn y blaen.

"Roedd y lle yn fwrlwm o weithgareddau a'r lle yn llawn drwy'r wythnos."

Adnoddau

Bellach 'r Urdd ar fin cael cartref newydd ym Mae Caerdydd does dim angen cadw'r adeilad ar Heol Conwy ar agor bellach fel canolfan yr Urdd, fel mae'r prif weithredwr Jim O'Rourke yn esbonio.

Canolfan yr Urdd, Heol Conwy, Caerdydd
Mae'r ganolfan wedi bod yn ganolbwynt i weithgareddau Cymraeg y ddinas
"Mae'r hen adeilad yn dod i ddiwedd ei oes.

"Ond yr hyn y byddwn ni'n ei gynnig yn y ganolfan newydd yn y Bae, yn mynd i fod yn adnoddau llawer gwell.

"Fe fydd 'na theatr yno a lle i 150 o bobol hyd at ddefnydd yr Urdd yn unig, lolfa a lle i 100, dwy ystafell ddosbarth, swyddfeydd ac fe fydd holl adnoddau gweddill y ganolfan ar gael hefyd."

Mae 'na gynllun eisoes wedi ei roi yn nwylo Adran Cynllunio Cyngor y Brifddinas.

Y bwriad yw dymchwel yr adeilad presennol a datblygu 15 o fflatiau ar y safle.

O gael caniatd cynllunio i wneud hynny fe fyddai'r safle'n fwy deniadol i ddatblygwyr.

Ffordd gul

Ond nid pawb sy'n hapus a'r cynlluniau. Mae Rian Evans yn byw ar Heol Conwy.

"Dydan ni ddim yn erbyn cynllun newydd fel y cyfryw.

"Dydan ni ddim yn erbyn adeilad cyfoes.

"Yr hyn yr ydan ni'n teimlo'n hanfodol yw bod yr adeilad newydd yn gweddu gyda'r hen dai a gyda'r adeiladau newydd sydd eisoes wedi codi ar y ffordd.

"Yr elfen arall yw parcio wrth gwrs. Ar hyn o bryd mae'r ffordd yn gul, gormod o drafnidiaeth o lawer ac yn anffodus bydd rhagor o fflatiau yn golygu tua 50 o geir ychwanegol.

"Fe fyddai hyn yn amhosib."

Er bod yr Urdd yn gobeithio cael achos i ddathlu wrth adael Heol Conwy felly dydi rhai o drigolion yr ardal ddim yn rhannu'r un brwdfrydedd.

Ond y tebygolrwydd yw na fydd 'na benderfyniad yngln chynlluniau i ddatblygu'r safle tan fis Ionawr 2004.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^