BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 17 Hydref, 2003, 06:14 GMT 07:14 UK
'Mwy o dlodi yng Nghymru'
Tlodi
Ymchwil: Mwy o blant yng Nghymru'n dlawd
Mae Cymru yn dlotach na gweddill Prydain.

Dyna gasgliad adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi gan y Rhwydwaith Dileu Tlodi.

Oxfam Cymru sydd wedi paratoi'r adroddiad ar eu rhan.

Dywedodd y Rhwydwaith fod angen i'r Cynulliad a Llywodraeth San Steffan wneud mwy ar frys,.

Teitl yr adroddiad yw O'r Crud i'r Bedd.

Mae'r ymchwil yn dangos fod mwy o blant yng Nghymru'n dlawd a bod y rhan fwya o bensiynwyr yn dibynnu llawer ar bensiynau a budd-daliadau.

Mae 33% o blant yn byw mewn tlodi a bron i hanner pensiynwyr Cymru yn ennill llai na 10,000 y flwyddyn.

Daw'r wybodaeth yn yr adroddiad oddi wrth fudiadau a chyrff fel Cymorth i'r Henoed, Achub y Plant, Canolfannnau Cynghori a'r Cynulliad.

Dileu

Mae dydd Gwener yn Ddiwrnod Dileu Tlodi.

Mae'r Rhwydwaith yn galw ar y Cynulliad i drefnu fod dileu tlodi ar frig yr agenda.

Mae angen dysgu'r gwersi a rhannu'r wybodaeth......er mwyn cyd-weithio.....i ostwng tlodi plant a thlodi yr henoed yng Nghymru
Richard Gwyn Jones, Oxfam Cymru

"Gan fod economi Prydain mor gryf mae maint y tlodi yng Nghymru'n annerbyniol," meddai Francis Ballin, cydlynydd y Rhwydwaith.

"Ein nod ni yw sicrhau fod y tlawd yn cyfarfod 'r rhai sy'n gwneud y penderfyniadau mawr."

Mae lefelau tlodi plant yn Townhill, Abertawe, ymhlith y rhai ucha ym Mhrydain.

Chwedeg o fudiadau yng Nghymru sy'n perthyn i'r Rhwydwaith.

Mae ardaloedd tlota Cymru yn derbyn help oddi wrth gynlluniau fel arian Amcan Un.

'Dysgu gwersi'

Dywedodd Richard Gwyn Jones o Oxfam Cymru fod angen mwy o brosiectau os yw tlodi yn mynd i gael ei ddileu.

"Rhaid dweud bod gwaith arbennig yn cael ei wneud mewn cymunedau ar draws Cymru gan gymdeithasu cymunedol.

"Yr hyn sydd angen ydi dysgu'r gwersi a rhannu'r wybodaeth fel y gallwn weithio gyda'r llywodraeth ganolog, llywodraeth leol a mudiadau cymunedol i ostwng tlodi plant a thlodi yr henoed yng Nghymru."
HEFYD:
'Angen help ar gefn gwlad'
19 Maw 03  |  Newyddion
Tlodi: 'Angen mwy o fesurau'
12 Rhag 02  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^