BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Medi, 2003, 06:21 GMT 07:21 UK
Llwybr arfordir Penfro yn 50 oed
Arfordir ysgythrog Penfro gan Gareth Davies
Mae 'na rai golygfeydd arbennig ar yr arfodir
Mae'n 118 o filltiroedd o hyd ac mae'n 50 oed.

At beth yr ydyn ni'n cyfeirio?

Wel, llwybr Arfordirol Parc Cenedlaethol Sir Benfro, wrth gwrs.

Fe'i sefydlwyd yn 1953 ac mae bellach yn ymestyn o Poppit ger Aberteifi i Amroth y tu hwnt i Ddinbych-y-Pysgod.

Mae miloedd o bobol yn cerdded y llwybr bob blwyddyn ac mae'n atyniad nad yw'n debyg o golli ei apl am o leiaf hanner can mlynedd arall.

Mae Roy Lewis yn ddigon hen i gofio'r cyfnod pan nad oedd 'na lwybr yr arfodir yn Sir Benfro.

Ond er ers sefydlu'r llwybr mae'r hanesydd o Drefin, wedi treulio oriau yn cerdded y llwybr ac yn tywys ymwelwyr i werthfawrogi ei gogoniant.

"Yr olygfa ydy'r prif beth ddweden ni," meddai Mr Lewis.

"Mae popeth mor glir lawr yma, y daith yn weddol anodd mewn rhai mannau ond mae 'na dipyn o bopeth i bawb ar y llwybr.

"Mae 'na wahaniaeth rhwng gwaelod y sir a gogledd y sir."

Traeth Bach, Sir Benfro
Mae'r parc yn gyfrifol am arfodrir Sir Benfro
Tasg Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro sy'n gyfrifol am gynnal a chadw'r llwybr.

"Yn ystod yr haf mae 'na gymaint o dyfiant ar y llwybr ac am chwe mis bob blwyddyn dyna fyddwn ni'n ei wneud ydy i wneud y llwybr yn addas i'r cerddwyr," meddai Geraint Harris, un o wardeniaid y parc.

"Yna fyddwn ni'n cynnal a chadw pethau fel y camfeydd, y giatiau ag atgyweirio'r llwybr."

Mae nifer o fusnesau yn elwa o'r myrdd teithwyr sy'n ymweld 'r ardal yn flynyddol.

Prin bod 'na olygfa debyg i'r haul ym machlud dros Bwll Deri ar noson o haf gyda'r teithiwr blinedig yn edrych i lawr i'r mr islaw.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Hefin Wyn, BBC Cymru
"Does 'na ddim golygfa debyg i'w gael"
Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^