BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 14 Hydref, 2003, 09:02 GMT 10:02 UK
Croeso brwd i'r Brifwyl
Maes yr Eisteddfod ym Meifod
Eisteddfod: Hwb i ardal Abertawe
Yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, nos Lun roedd pleidlais unfrydol o blaid cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yno yn 2006.

Cyngor Dinas Abertawe wahoddodd y Brifwyl.

"Ry'n ni'n awyddus i ddenu pobol i Abertawe, ei hybu fel dinas sy'n llawn diwylliant a hybu diwylliant Cymraeg y fro," meddai Iwan Davies, Pennaeth yr Adran Ddiwylliant a Thwristiaeth.

Gallai cynnal yr Eisteddfod arwain at gryfhau'r economi.

Dangosodd arolwg fod ymweliad yr Eisteddfod Llanelli yn 2000 wedi ychwanegu 6.4m at yr economi leol.

Llywio

"Mae'r pwyllgor llywio wedi ei ffurfio a 24 o enwau wedi eu cynnig," meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

"Bydd y pwyllgor yn cyfarfod ar 18 Tachwedd.

"Yna bydd y gwaith trefnu'n dechrau a'r ddalgylch yn cael ei diffinio."

Dywedodd y byddai angen codi 250,000 yn lleol.

Dyma un o wyliau celfyddydol mwya Ewrop a'r ymweliad i Abertawe yn 2006 fydd yr un cyntaf yno ers 24 mlynedd.

"Rwy wedi bod i saith safle posib ar gyfer cynnal yr Wyl ac mae dau neu dri yn edrych yn addawol iawn," meddai Aled Sin, Trefnydd Eisteddfod y De.

Bydd adroddiadau manwl ar bob safle, gan gynnwys Parc Singleton a Felindre.
HEFYD:
Eisteddfod lwyddiannus
09 Awst 03  |  Newyddion
Fforwm iaith cyn Prifwyl
30 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^