BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 4 Hydref, 2003, 11:49 GMT 12:49 UK
67% o blaid yr Aeleg
Ysgol Aeleg Glasgow
Roedd yna gefnogaeth i blant ddysgu Gaeleg
Yn l arolwg sydd newydd ei gyhoeddi, mae dros ddwy ran o dair o Albanwyr yn ystyried bod yr Aeleg yn rhan bwysig o fywyd y wlad.

Y BBC a Brd na Gidhlig, asiantaeth hyrwyddo'r iaith, gomisiynodd yr arolwg.

Doedd 87% o'r rhai holwyd ddim yn siarad Gaeleg ond roedd 66% o blaid yr iaith ac yn dweud bod angen ei hyrwyddo.

Ac roedd bron i 90% o blaid caniatu plant ysgol i'w dysgu.

Roedd 64% o blaid ehangu a hyrwyddo addysg ddwyieithog ac addysg cyfrwng Gaeleg.

Roedd yna fwyafrif helaeth, hefyd, yn credu y dylai bod yna ragor o gyfleon ar draws yr Alban i ddysgu Gaeleg ac y dylai rhagor o Albanwyr ei dysgu.

Ar hyn o bryd, ychydig iawn o ddysgu Gaeleg a dysgu drwy'r iaith sydd yna.

Dywedodd Ailean Caimbeul, prif weithredwr Brd na Gidhlig, wrth asiantaeth Eurolang fod yr arolwg yn "galonogol iawn, ond rydyn ni'n cydnabod os yw'r Aeleg i oroesi bod rhaid gwneud mwy i annog pobol i ddefnyddio'r iaith.

"Ein nod yw cymuned Aeleg sy'n hunan-gynhaliol sydd gan hyder, pwrpas a hunan-barch.

Anghywir

"Peth arall sy'n arwyddocaol, hefyd, yw y profwyd yn anghywir y lleiafrif sy'n dweud nad yw'r Aeleg werth yr ymdrech a'i bod yn derbyn gormod o arian."

Ychwanegodd Duncan Ferguson, cadeirydd Brd na Gidhlig, "Roedd llawer o sn yn y gorffennol fod yna gefnogaeth sylweddol i'r Aeleg ar draws yr Alban.

"Mae'r gwaith ymchwil yma'n cadarnhau hyn, ac yn dangos y safle unigryw sydd gan yr Aeleg yn hunaniaeth ddiwylliannol yr Alban."

Ychwanegodd Peter Peacock, y gweinidog sydd chyfrifoldeb dros yr iaith yn Senedd yr Alban, fod yr ymchwil yn "galonogol iawn ac yn dangos bod pobol yn ymwybodol o bwysigrwydd yr Aeleg drwy'r Alban ac nid yn y cymunedau siarad Gaeleg yn unig."

Dangosodd ganlyniadau Cyfrifiad 2001 fod nifer y siaradwyr Gaeleg wedi gostwng o dan 60,000 am y tro cyntaf.

Dros y degawd diwethaf, mae'r Aeleg wedi bod yn gwanhau ac mae canlyniadau 2001 yn dangos fod 10% yn llai o'r boblogaeth yn siarad yr iaith nac yn 1991.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^