BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 2 Hydref, 2003, 16:31 GMT 17:31 UK
Lladd Caerdydd: Ymchwiliad newydd
Craig Duggan
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddodd Heddlu'r De eu bod wedi dechrau ymchwiliad newydd i lofruddiaeth Philip Saunders, perchennog siop bapur newydd gafodd ei ladd ger ei gartref yng Nghaerdydd yn 1987.

Flwyddyn yn ddiweddarach cafodd tri dyn eu carcharu ar gam am y drosedd.

Treuliodd Michael O'Brien 10 mlynedd o dan glo ar gam
Rhyddhawyd Michael O'Brien a dau arall
Fe dreulion nhw dros ddegawd dan glo cyn iddyn nhw gael eu rhyddhau gan y llys apl.

Ym mis Hydref 16 yn l, cafwyd hyd i Phillip Saunders, 52, yn anymwybodol ger ei gartref yn ardal Treganna yng Nghaerdydd.

Roedd y dyn busnes wedi cael ei daro ar ei ben wrth iddo ddychwelyd adref o'i waith yn rhedeg stondin papur newydd yng nghanol y brifddinas.

Cafodd yr arian yr oedd wedi'i ennill y diwrnod hwnnw ei ddwyn.

Trosglwyddwyd o i'r Ysbyty Athrofaol ond bu farw bum niwrnod yn ddiweddarach.

Euog ar gam

Yn 1998, cafwyd Michael O'Brien, Ellis Sherwood a Darren Hall yn euog ar gam o lofruddio Mr Saunders.

Treuliodd y tri dros ddeng mlynedd dan glo am drosedd nad oedden nhw wedi'i chyflawni.

Cawson nhw eu rhyddhau o'r ddalfa ar fechnaeth yn 1998.

A blwyddyn yn ddiweddarach, dywedodd barnwyr yn y Llys Apl fod y dyfarniadau gwreiddiol yn anniogel.

Daw'r ymchwiliad newydd i lofruddiaeth Mr Saunders ar l i dm o fewn Heddlu'r De adolygu'r achos.

Mae'r ymchwiliad newydd yn cael ei arwain gan y Ditectif Uwch Arolygydd Adrian Hogg oedd yn gyfrifol am ymchwilio i lofruddiaeth Amie Miles, y ferch 17 oed gafodd ei saethu mewn fflat yng Nghaerdydd y llynedd.

Ddywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De fod y tm ymchwilio newydd eisoes wedi dechrau ar y gwaith o edrych eto ar yr holl ddogfennau a'r gwaith papur sy'n ymwneud 'r ymchwiliad gwreiddiol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^