BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Awst, 2003, 13:28 GMT 14:28 UK
Eisteddfod lwyddiannus
Maes yr Eisteddfod ym Meifod
Mae'r Eisteddfod eleni wedi bod yn un 'lwyddiannus'
Gyda Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ym Meifod bellach ar ben mae'r trefnwyr wedi dweud ei bod wedi bod yn wythnos hynod o lwyddiannus.

Fe ddaeth degau o filoedd o bobol i ymweld 'r Maes yn ddyddiol.

Ddydd Gwener fe ddaeth bron i 24,000 o bobol i'r Maes, 7,500 yn fwy na'r llynedd.

Ac unwaith eto roedd miloedd wedi heidio i Feifod ar gyfer diwrnod olaf y cystadlu ddydd Sadwrn.

Ddechrau'r wythnos roedd yna obeithion mawr am wythnos lwyddiannus yn dilyn tywydd gwael Tyddewi a thrafferthion ariannol yr Eisteddfod.

Ar ddechrau'r wythnos dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, mai dyma "un o safleoedd gorau'r Eisteddfod erioed".

Roedd y trefnwyr yn obeithiol y byddai'r tyrfaoedd yn heidio i Feifod.

Tywydd

"Mae'r rhagolygon yn dda iawn o ran y tywydd ac mae'r traffig yn dod yn ddi-broblem," meddai Hywel Wyn Edwards, Trefnydd y Gogledd.

A dydd Sadwrn roedd Mr Roberts yn dweud ei bod hi "wedi bod yn wythnos arbennig".

"Mae'r wythnos yma wedi rhoi hyder i ni yn sicr," meddai.

"Mae'n amlwg bod yna gefnogaeth i'r Eisteddfod Genedlaethol.

"Roedd ganddon ni ychydig bach o ofnau yn mynd i mewn i'r Steddfod yma yn enwedig ar l gweld tywydd gwael gawson i ddydd Mawrth a dydd Mercher wythnos dwytha.

"Ond diolch i'r nef bod bob dim wedi troi allan yn iawn.

"Ychydig iawn o broblemau yr ydan ni wedi eu cael.

"Mae'r rhan fwyaf o Eisteddfodwyr - yn gystadleuwyr a stondinwyr - yn ogystal fi, wedi bod yn fodlon iawn, iawn."

Ond er y tywydd braf a'r miloedd sydd wedi heidio i brofi mwynder Maldwyn, mae trefnwyr y Brifwyl er hynny yn rhybuddio bod sefyllfa ariannol yr Eisteddfod yn dal yn fregus.

Ond mae'r trefnwyr yn ffyddiog erbyn hyn y bydd yr Eisteddfod eleni yn llwyddiant ariannol - a hynny am y tro cyntaf ers Steddfod y Mileniwm yn Llanelli.

Er y niferoedd fydd yna ddim elw gan fod y nawdd a dderbyniodd yr Eisteddfod 100,000 yn brin o'r nod.

Ond un peth sydd wedi cynyddu yw'r cyfanswm o ddwr sydd wedi ei yfed dros yr wythnos ddiwethaf.

Mae yna 60,000 litr o ddwr wedi cael ei yfed yng nghefn y pafiliwn yn unig dros yr wythnos o'i gymharu 60 o gasgeni y llynedd.

Fe ddaeth y cystadlu i ben nos Sadwrn gydag uchafbwyntiau fel y Rhuban Glas (Gwobr Goffa David Ellis) a Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i lefarwyr a'r Corau Meibion.

Yna fe ddaaeth Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau i ben gyda chymanfa ganu yn y Pafiliwn nos Sul.
HEFYD:
Cronfa leol: Uwch na'r disgwyl
07 Awst 03  |  Newyddion
Prifwyl: Trefnwyr yn hyderus
02 Awst 03  |  Newyddion
Miloedd yn heidio i'r Brifwyl
02 Awst 03  |  Newyddion
Meifod yn barod am yr wyl
01 Awst 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^