BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Awst, 2003, 06:06 GMT 07:06 UK
Kirsty: Ymgyrch newydd
 Kirsty Jones
Roedd Kirsty Jones ar daith o gwmpas y byd
Dair blynedd wedi marwolaeth Kirsty Jones o Aberhonddu yng Ngwlad Thai mae ditectifs yn dechrau ymgyrch newydd i geisio cael hyd i'w llofrudd.

Gofynnwyd i swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys holi nifer o dystion allweddol ym Mhrydain.

Ac mae Interpol am fynd drwy gronfeydd DNA drwy'r byd i geisio dod o hyd i bwy bynnag dreisiodd a lladd y ferch 23 oed.

Roedd Kirsty Jones wedi gadael cartref ers tri mis pan gafodd ei lladd mewn gwesty bychan yn Chaing Mai.

Mae'r heddlu lleol wedi cael eu cyhuddo o fod yn flÍr wrth gynnal yr ymchwiliad.

Cafodd Kirsty ei lladd yn yr ystafell yma yn yr hostel
Methodd yr heddlu ‚ selio'r ystafell ble cafodd ei lladd
Ni wnaethon nhw selio'r stafell wely ble cafodd hi ei lladd ac felly mi lygrwyd tystiolaeth fforensig.

Aeth swyddogion o Heddlu Dyfed-Powys i Wlad Thai i helpu i greu proffil DNA o'r llofrudd.

Rwan mae Interpol am i wledydd eraill edrych drwy eu cofnodion DNA i geisio dod o hyd iddo.

Yn eironig, does gan Wlad Thai ddim sustem o'r fath.

Mi fydd ditectifs o Aberhonddu, hefyd, yn holi pedwar tyst allweddol oedd yn neu ger y gwesty tua'r amser y cafodd ei lladd.

Penodwyd plisman newydd yng Ngwlad Thai i arwain yr ymchwiliad.

Yn wreiddiol, roedd yna amheuaeth mai plisman o Wlad Thai oedd y llofrudd ond erbyn hyn diystyrwyd hynny.
HEFYD:
Gwlad Thai: Rhyddhau naw o bobol
30 Ion 02  |  Newyddion
Kirsty: Heddlu'n hedfan i Wlad Thai
24 Medi 01  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^