BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 6 Awst, 2003, 16:29 GMT 17:29 UK
Y Fedal Ryddiaith i Cefin Roberts
Cefin Roberts
Cefin Roberts gipiodd y Fedal Ryddiaith ddydd Mercher

Cefin Roberts, cyfarwyddwr cyntaf y Theatr Genedlaethol, sydd wedi cipio Medal Rhyddiaith yr Eisteddfod eleni.

Roedd y Fedal yn cael ei chynnig eleni am gyfrol o ryddiaith gyda chysylltiad amaethyddol.

Fe ymgeisiodd 14 yn y gystadleuaeth eleni.

Mae Cefin yn derbyn y Fedal Ryddiaith a gwobr ariannol o 750.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Eirug Wyn, Jane Edwards a Gwyn Erfyl.

Roedd y tri yn cytuno mai Gwich un yn Gwichian oedd yn deilwng o'r Fedal eleni.

Fe ddechreuodd Mr Roberts ysgrifennu'r gyfrol yn syth ar l yr Eisteddfod yn Nhyddewi lle yr enillodd y Fedal Ddrama.

Yn union wedi'r Eisteddfod, pan oedd yng Nghwyl y Faenol, roedd yn ysu am ysgrifennu nofel.

Mochyn

Nid yw'r awdur yn siwr ai gweld ei hun y mae yn y mochyn sydd yn y gyfrol neu fel nifer fawr ohonom ni sydd wedi gwneud pethau ychydig yn wahanol i'r drefn arferol.

Efallai i'r ffaith ei fod yn rhannu t thri llysieuwr ddylanwadu ar rai elfennau o'r stori hefyd.

Cafodd ei fagu ar dyddyn ac roedd rhai o'r ffermydd cyfagos yn cadw moch ac mae moch wedi ei ddiddori bob amser.

Mae'r holl chwedloniaeth sydd am foch yn ei ddiddori a chlasur George Orwell ac efallai mai dyma sail y gyfrol.

Mae Cefin Roberts yn byw ym Mangor.

Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Llanllyfni ac Ysgol Dyffryn Nantlle ac yna Coleg y Drindod, Caerfyrddin a Choleg Cerdd a Drama, Caerdydd.

Wedi gadael y Coleg Cerdd a Drama ymunodd Chwmni Theatr Cymru yn 1976 gan weithio o dan ofal Wilbert Lloyd Roberts yn ysgrifennu a chyfarwyddo.

Sgriptio

Mae'n briod Rhian ac yn dad i ddau o blant sef Tirion Anarawd a Mirain Haf.

A Mirian oedd yn darllen detholiad o'r gwaith buddugol yn seremoni'r Fedal Ryddiaith brynhawn dydd Mercher.

Mae Mr Roberts wedi sgriptio nifer o sioeau a dramu gan gynnwys y gyfres boblogaidd Hapnod yn nyddiau cynnar S4C.

Ym 1995 ymunodd chriw Rownd a Rownd ac ef fu'n bennaf gyfrifol am fraslunio straeon i'r gyfres ers hynny sef tua 400 o benodau erbyn hyn.

Ym 1997 derbyniodd Gymrodoriaeth y Coleg Cerdd a Drama.

Yna yn 2001 derbyniodd Gymrodoriaeth Prifysgol Bangor am ei wasanaeth i fyd y theatr ac ym maes hyfforddi ieuenctid.

Eleni cafodd ei benodi yn gyfarwyddwr artistig cyntaf y Theatr Genedlaethol ac mae'n edrych ymlaen at yr her sy'n ei aros.
HEFYD:
Mererid yn cipio'r Goron
04 Awst 03  |  Newyddion
Medal Daniel i Elfyn Pritchard
05 Awst 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^