BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst, 2003, 16:32 GMT 17:32 UK
Gwobrau busnes yn y Brifwyl
Enillwyr y Gwobrau Menter a Busneslun
Cafodd yr enillwyr eu gwobrwyo ddydd Llun

Cafodd rhai o'r Cymry mwyaf mentrus a llwyddiannus eu gwobrwyo mewn seremoni arbennig ar lwyfan pafiliwn yr Eisteddfod ddydd Llun yng nghystadleuaeth Gwobrau Menter 2003.

Menter a Busnes sy'n trefnu'r gwobrau.

Maen nhw yn gwobrwyo siaradwyr Cymraeg sy'n llwyddo mewn busnes a busnesau llwyddiannus sy'n defnyddio a hyrwyddo'r Gymraeg wrth gyfrannu at ffyniant yr economi yn eu hardaloedd.

Barcud Derwen, cwmni o Gaernarfon, a gafodd y Wobr Menter Cenedlaethol.

Mae Barcud Derwen yn darparu adnoddau ar gyfer pob math o raglenni gan gynnwys teledu, ffilm a chyfryngau newydd.

Nhw yw'r cwmni adnoddau teledu mwyaf y tu allan i Lundain.

Iaith

Mae'r cwmni yn gwerthu gwasanaeth dros Brydain ac mae'n berchen ar 11 o gwmnau ar hyd Ynysoedd Prydain.

Mae'r wobr yn cael ei chyflwyno i gwmni sydd wedi dangos mentergarwch cryf, defnyddio a hyrwyddo'r Iaith Gymraeg a gwneud cyfraniad arwyddocaol i ffyniant yr economi yng Nghymru.

Glyn a Menna Heulyn , Gwesty'r Harbwr, Aberaeron a enillodd y Wobr Menter Twristiaeth.

Gwobr yw hon sydd yn cael ei roi i gwmni sy'n defnyddio a hyrwyddo'r diwylliant neu'r iaith Gymraeg wrth groesawu a denu ymwelwyr i Gymru.

Mae Gwesty'r Harbwr ar lan y cei yn Aberystwyth.

Fe wnaeth Glyn a Menna Heulyn waith helaeth i adnewyddu'r hen adeilad ac agorodd y gwesty y llynedd.

Meifod

Gwraig o Feifod, Kathy Gittings, aeth Gwobr Menter Bro'r Eisteddfod.

Arlunydd a chyhoeddwr ydyw ac mae ei gwaith yn cael ei arddangos mor bell Japan a'r Unol Daleithiau yn ogystal ag yn ei horiel ei hun ym Meifod.

Mae'r wobr yn cael ei roi i berson neu gwmni sy'n defnyddio a hyrwyddo'r Gymraeg ac yn gwneud cyfraniad pwysig i'r economi ym mro'r Eisteddfod.

Lowri James o Aberystwyth a gipiodd y Wobr Menter Pobol Ifanc.

Mae Lowri yn berchen ar siop yn Aberystwyth, sef Dots, sydd yn gwerthu amrywiaeth o anrhegion ac addurniadau i'r cartref.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi i berson neu grwp o bobol ifanc sy'n defnyddio a hyrwyddo'r Gymraeg wrth redeg busnes parhaol neu ran amser yn llwyddiannus mewn modd arloesol neu arbrofol.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^