BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst, 2003, 11:02 GMT 12:02 UK
Derbyn Ioan i'r Orsedd
Ioan Gruffudd
Cafodd Ioan Gruffudd ei dderbyn i'r Orsedd fore dydd Llun

Fe gafodd Ioan Gruffudd ei urddo i'r Orsedd fore dydd Llun.

Cafodd yr actor 29 oed ei dderbyn i'r Orsedd am ei gyfraniad i iaith a diwylliant Cymru a derbyniodd y Wisg Wen.

Cynhaliwyd y seremoni yng Nghylch yr Orsedd yn Stryd Hafren, Y Trallwng.

Ioan Gruffudd oedd yr olaf o'r criw i gael eu hurddo ddydd Llun.

"Gobeithio y bydda i wedi codi ymwybyddiaeth am ddiwylliant Cymru yn llygaid y byd," meddai.

Yn wreiddiol, roedd i fod i gael ei urddo ddydd Gwener gydag unigolion eraill oedd wedi eu hanrhydeddu am eu cyfraniad i iaith a diwylliant Cymru.

Ond cafodd ei urddo ddydd Llun gyda'r rhai oedd wedi pasio arholiad yr Orsedd, wedi graddio mewn Cerddoriaeth neu yn y Gymraeg ac enillwyr prif gystadlaethau Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi.

Prysur

Mae Ioan yn brysur yn gweithio ar ffilm yn Iwerddon.

Gan fod yr amserlen ffilmio yn dynn, bu'n rhaid iddo ddod i'r Eisteddfod ar y dydd Llun yn lle dydd Gwener.

"Fe garwn i pe bai pob Cymro neu Gymraes sy'n cyrraedd Holywood yn genedlgarwr fel yr wyt ti'n genedlgarwr.
Yr Archdderwydd, Robyn Llyn
Mae'n chwarae rhan Lanslot yn ffilm Disney, King Arthur.

Wrth gael ei urddo gan yr Archdderwydd Robyn Llyn, dywedodd mai Ioan fyddai ei enw yn yr Orsedd.

Dywedodd yr Archdderwydd dan chwerthin y byddai wedi disgwyl iddo ddewis yr enw 'Cornchwythwr' gan gyfeirio at y ffilm Hornblower y bu Ioan yn actio ynddi.

"Fe garwn i pe bai pob Cymro neu Gymraes sy'n cyrraedd Holywood yn genedlgarwr fel yr wyt ti'n genedlgarwr," meddai Robyn Llyn wrth ei urddo.

"A chofia, os wyt ti'n chwarae rhan James Bond, y bydd hwnnw hefyd yn genedlgarwr," meddai.

Balch

Roedd Ioan yn hynod o falch pan gafodd wybod ei fod wedi ei urddo i'r Orsedd.

"Yn naturiol, roeddwn wrth fy modd ac yn teimlo'n arbennig o falch i gael yr anrhydedd ac roeddwn i ar ben y byd.

Ioan Gruffudd ac Aled Jones Williams
Roedd Ioan yn eistedd gyda'r rhai a enillodd brif gystadlaethau Eisteddfod Tyddewi
"Rydw i yn Nulyn ar hyn o bryd yn gweithio ar ffilm i Disney ac rydw i yno hyd yr Hydref.

"Mae'n ddydd Llun Gwyl y Banc yn Iwerddon heddiw a dyna sut yr oeddwn i'n gallu dod yma," meddai.

Bu Ioan yn y pafiliwn ar y Maes cyn y seremoni yn cael ei wisgo.

"Mae'r wisg yn hynod o gyfforddus.

"Ond mae pobol wedi dweud wrtha i pe bawn i'n mynd ar y llwyfan rywdro ar gyfer y seremoniau, yna ddylwn i ddim gwisgo llawer o dan y wisg oherwydd fe all fod yn eithaf poeth o dan y goleuadau."

Roedd rhieni Ioan a'i gariad yn y seremoni.

"Mae'n braf gweld cymaint o bobol yn cael eu hanrhydeddu ac rydw i'n falch fod Ioan yn un o'r rheiny," meddai Peter Griffiths, ei dad.

'Anrhydedd'

"Mae'n anrhydedd mawr iddo ac mae'n teimlo'n ostyngedig.

"Mae'n gymharol ifanc felly gobeithio ei fod yn haeddu'r fath fraint.

Ioan Gruffudd
Ioan oedd yr olaf i gael ei urddo ddydd Llun
"Mae'n bwysig cydnabod pobol ifanc ymhob maes a gobeithio fod Ioan yn cynrychioli'r bobol ifanc hynny," meddai.

Roedd cariad Ioan, Alice Evans, wedi rhyfeddu at y seremoni.

"Roedd yn anhygoel ac yn drawiadol iawn ond, yn anffodus, doeddwn i ddim yn deall gair.

"Roedd yma deimlad cryf ynglın â Chymru a pherthyn i Gymru ac roedd hyn yn wych," meddai.

Dywedodd ei bod yn bwriadu dysgu Cymraeg a bod rhieni Ioan wedi benthyg tapiau iddi.

"Efallai ymhen ychydig flynyddoedd fe fydda i'n gallu siarad yr iaith," meddai.

Hefyd:
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^