BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Awst, 2003, 06:08 GMT 07:08 UK
Trydan i 300 o garafanau
Y Maes Carafannau
Mae dros 600 o garafannau wedi gwneud cais am le eleni

Mae gan 300 o garafanau drydan ar y Maes Carafannau eleni.

Penderfynwyd gosod trydan ar y maes wedi arbrawf lwyddiannus yn Nhyddewi pan roddwyd trydan i 50 o garafannau.

Hefyd eleni mae pabell fwyd ar y maes gyda thri chwmni lleol yn darparu bwyd.

"Mae'r Maes Carafanau'n gweithio'n arbennig o dda eleni," meddai Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod,

"Rydym ni wedi datblygu'r maes carafanau er mwyn denu teuluoedd ifanc i'r Eisteddfod.

Rydyn ni'n byw fel petaen ni gartre, gyda'r holl gyfleusterau
Edward Griffiths o Ffairfach
"Aros mewn carafán yw'r ffordd hwylusaf a rhataf i deuluoedd ifanc sydd am ddod i'r Eisteddfod ac roedden ni eisiau iddyn nhw gael gwasanaeth da fel eu bod nhw'n parhau i ddod i'r Eisteddfod am flynyddoedd."

Mae nifer o'r Eisteddfotwyr sydd yn aros ar y Maes Carafanau yn hynod o falch fod ganddyn nhw drydan eleni.

Mae Edward a Rhiannon Griffiths o Ffairfach yn un o'r rhai a ddewisodd gael cyflenwad trydan ac maen nhw'n falch eu bod nhw'n gallu defnyddio nifer o offer trydanol.

Manteision

"Mae llawer mwy o fanteision i gael o ganlyniad i'r trydan ac mae wedi gwneud bywyd yn llawer mwy cysurus," meddai Edward Griffiths.

Mae pobol wir yn gwerthfawrogi a does dim tebyg i gael pethau'n gweithio drwy'r wythnos
Gron Evans o Gorsedd ger Treffynnon
"Dydyn ni ddim ofn defnyddio'r teledu y tro yma, o'r blaen roedden ni ofn y byddai'r batri yn mynd yn fflat.

"Ond nawr does dim rhaid poeni am gyflwr y batri cyn dod yma ac rydyn ni'n byw fel petaen ni gartre' gyda'r holl gyfleusterau" ychwanegodd.

Roedd Rhiannon Griffiths yn falch ei bod yn gallu defnyddio sychwr gwallt.

"Does dim ofn arnoch fod dim yn mynd i fethu a'ch bod yn mynd i redeg mas o bwer," meddai.

Cwpwl arall sydd yn falch fod ganddyn nhw gyflenwad trydan eleni yw Gron a Nesta Evans o Gorsedd ger Treffynnon.

'Gwerthfawrogi'

"Does dim amheuaeth ei fod wedi gwneud gwahaniaeth mawr," meddai Gron Evans.

"Mae'n wych.

"Mae pobol wir yn gwerthfawrogi a does dim tebyg i gael pethau'n gweithio drwy'r wythnos.

"Roedd hi'n braf cyrraedd a gallu rhoi'r golau ymlaen a chael dwr poeth yn syth," meddai.

Mae dros 600 o garafanau wedi gwneud cais am le eleni a dros 400 eisoes wedi cyrraedd.

Mae'r trefnwyr yn hyderus y bydd llawer mwy yn dod yma o ganlyniad i'r tywydd braf.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^