BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 18 Medi, 2003, 13:11 GMT 14:11 UK
Plaid 'ddim am newid hanes'
Llywelyn Ein Llyw Olaf
Ychydig sy'n gwybod am hanes Cymru, medd rhai
Methu y gwnaeth cynnig rhai aelodau o Blaid Cymru, yn eu cynhadledd flynyddol, oedd yn condemnio y gor-bwyslais ar hanes imperialaidd Prydeinig mewn ysgolion.

Roedd rhai aelodau o'r Blaid eisiau gweld y pwyslais yn symud tuag at ganolbwyntio ar ddysgu hanes Cymru yn ein hysgolion.

Dyma'r gynhadledd gyntaf i gael ei chynnal ers i aelodau'r Blaid ethol Llywydd newydd, Dafydd Iwan, ac arweinydd newydd dros aelodau'r Blaid yn y Cynulliad, Ieuan Wyn Jones.

Fe wnaeth cynrychiolwyr y blaid yn y gynhadledd yn Neuadd Dewi Sant, a oedd yn cychwyn ddydd Iau, bleidleisio dau yn erbyn un dros fabwysiadu polisi i ddiddymu'r cwricwlwm presennol a newid y pwyslais i gael mwy o sylw ynddo i hanes Cymru.

Cangen De Merthyr a Rhymni oedd wedi dod 'r cynnig ymlaen.

'Anghysondeb'

Ac roedd cynnig cangen Dyffryn Ogwen yn galw am gyfartaledd rhwng agweddau o hanes Imperialaeth Prydain o fewn y cwricwlwm.

Yn l Phyl Griffiths, o gangen De Merthyr a Rhymni, a oedd yn gefnogol i'r cynnig, mae plant Cymru yn diodde oherwydd "anghysondeb" wrth gael eu dysgu am hanes Prydain.

Ychwanegodd bod y pwyslais ar ddysgu hanes Prydain mewn ysgolion yng Nghymru yn "weithred o frd".

Owain Glyndwr
Owain Glyndwr: Faint sy'n gwybod pwy ydoedd?

Rhybuddiodd John Blackwood o gangen De Islwyn, oedd yn gwrthwynebu'r cynnig ar y cyd gyda changen Cathays, y byddai cefnogi hyn yn denu gwrthwynebiad annerbyniol gan wrthbleidiau ac athrawon.

Cyn y drafodaeth dywedodd AC Canol De Cymru, Owen John Thomas, llefarydd y blaid ar Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon, wrth BBC Cymru nad oedd plant Cymru yn cael dysgu digon am hanes eu gwlad.

"Dwi ddim yn credu bod plant Cymru yn cael y cyfle cywir i ddysgu am hanes eu gwlad.

"Mae gan Gymru hanes cyfoethog iawn.

"Er bod athrawon yn dweud mai hanes Prydain y maen nhw'n ei ddysgu, mewn gwirionedd hanes Lloegr ydy'r cyfan.

"Mae nifer wedi dweud wrtha i eu bod wedi cael hanes bobol fel y Brenin Alffred yn hytrach na hanes Owain Glyndwr, yn yr ysgol."

Ond yn l yr hanesydd a'r cyn athrawes hanes Val Williams mae'r hyn ddywed Mr Thomas yn "gyffredinoli'n ormodol".

"Pan oeddwn i'n dysgu roeddwn yn canolbwyntio ar yr hyn oedd yn digwydd yng Nghymru.

"Hyd yn oed pan oeddwn i'n dysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf roeddwn i'n chwilio am enghreifftiau o Gymru a Chymry."
HEFYD:
Plaid Cymru o blaid annibyniaeth?
18 Medi 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^