BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 30 Gorffennaf, 2003, 13:13 GMT 14:13 UK
Bwrdd: Prif Weithredwr i ymddeol
John Walter Jones
Cyhoeddodd Mr Jones ei fwriad i ymddeol yn 2004
Cyhoeddodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg y bydd eu Prif Weithredwr yn ymddeol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ym mis Mawrth 2004.

Mae John Walter Jones wedi bod yn Brif Weithredwr ers 1988 pan gafodd y Bwrdd ei sefydlu.

Cafodd y cyfrifoldeb o dan gadeiryddiaeth John Elfed Jones, i sefydlu'r corff.

Roedd yn gweithio yn y Swyddfa Gymreig yn gyfrifol am ddatblygu polisi iaith a sefydlu'r gyfundrefn grantiau gyntaf erioed i gynnal agweddau o'r iaith Gymraeg.

Yn l Cadeirydd presennol y Bwrdd, Rhodri Williams, mae ei gyfraniad i'r Gymraeg wedi bod yn aruthrol.

"Bu John yn ymwneud yn broffesiynol 'r iaith yn ystod un o'r cyfnodau mwyaf cyffrous yn ei hanes modern.

Chwarae rhan allweddol

"Roedd sefyllfa'r iaith yn bur wahanol pan ddechreuodd John ar ei waith dros y Gymraeg.

"Mewn gwirionedd, ef yn fwy na neb arall bron yng Nghymru, fu'n gyfrifol am lywio polisi ar y Gymraeg dros y chwarter canrif diwethaf, mewn cyfnod a welodd sefydlu'r Bwrdd statudol a phasio Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 - dau gam allweddol i'r iaith.

Bu'n arloeswr yn ei gyfnod ac mae i'w allu a'i wybodaeth barch ymhell y tu hwnt i Gymru
Yr Arglwydd Ellis-Thomas

"Cam allweddol arall i'r Gymraeg fu cyhoeddi Iaith Pawb, cynllun strategol y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer creu Cymru ddwyieithog, a chwaraeodd John a'r Bwrdd rl hollbwysig gan gynghori gweinidogion a swyddogion Llywodraeth y Cynulliad."

Bu Mr Jones yn gweithio gyda thri Cadeirydd, y Cadeirydd ymgynghorol John Elfed Jones, y Cadeirydd cyntaf yr Arglwydd Ellis-Thomas a Mr Williams.

"Roedd cael John yn Brif Weithredwr pan ddeuthum yn Gadeirydd y Bwrdd yn 1993 yn gaffaeliad enfawr," meddai'r Arglwydd Ellis-Thomas.

"Llwyddodd i roi'r Bwrdd ar seiliau proffesiynol a chadarn o'r cychwyn, a thrwy hynny sicrhau fod modd i ni yng Nghymru ymgymryd chynllunio ieithyddol am y tro cyntaf erioed.

"Bu'n arloeswr yn ei gyfnod ac mae i'w allu a'i wybodaeth barch ymhell y tu hwnt i Gymru," ychwanegodd.

Dywedodd Mr Williams fod diolch y Bwrdd yn fawr i Mr Jones am "ei gyngor a'i arweiniad dros y blynyddoedd".

"Yn ddi-os, bydd bwlch enfawr ar ei l yma yn y Bwrdd, a dymunwn yn dda iddo yn ei ymddeoliad."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^