BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 14 Medi, 2003, 11:17 GMT 12:17 UK
Plasdy yn gobeithio ennill 3m
Plasdy Llanelli
Mae Plasdy Llanelli wedi cyrraedd rownd derfynnol y gyfres

Fe fydd yr ymdrech i geisio achub un o adeiladau hanesyddol Cymru yn cyrraedd ei uchafbwynt nos Sul.

Mae Plasdy Llanelli wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol rhaglen Restoration BBC2.

Bydd yn cystadlu yn erbyn naw o adeiladau eraill nos Sul i geisio ennill yr arian a fyddai'n talu am ei adfer.

Mae dirprwy faer Llanelli a 50 o gefnogwyr Plasdy Llanelli yn teithio i Lundain ar gyfer rhaglen olaf y gyfres.

Meddai Mr Bevan: "Wedi ei adeiladu ym 1714 hwn yw'r t trefol hynaf yng Nghymru.

Fe fydd adfer Plasdy Llanelli, un o'r tai trefol Sioraidd gorau, yn brosiect cyffrous nid yn unig i adfer yr adeilad ond i ddarganfod defnydd tymor hir iddo sydd o werth i'r ardal."
Jennifer Stewart, Rheolwraig Cronfa Dreftadaeth y Loteri:
"Rydym ni wedi bod yn ystyried ei adfer yn ystod y ddwy flynedd diwethaf ac fe fyddai angen 3m i'w adfer i'w ogoniant blaenorol."

Mae'r rownd derfynol yn cael ei gynnal yn Nhwr Llundain ac ymysg y cefnogwyr sydd yn teithio yno gyda Mr Bevan mae cynghorwyr y dref, aelodau o'r gymdeithas hanes lleol ac eraill sydd yn gweithio ar adfer y t.

Yn ystod nawfed rhaglen y gyfres fe alwodd y cyflwynydd Griff Rhys-Jones ar y gwylwyr i ddewis rhwng Plasdy Llanelli a dau adeilad arall yng Nghymru sef Hen Neuadd y Faenol yng Ngwynedd a Phorthladd Amlwch a Mynydd Parys, Ynys Mn.

Pwer a chyfoeth

Roedd Plasdy Llanelli yn adeilad pwysig o safbwynt pensaernaeth pan gafodd ei adeiladu ym 1714 ac roedd yn symbol o bwer a chyfoeth y dref bysgota.

Ond mae'r t, a gomisiynwyd gan un o deuluoedd mwyaf blaenllaw y dref sef teulu'r Stepney, wedi ei anwybyddu ers blynyddoedd ac mae yn awr mewn wedi mynd 'i ben iddo.

Twr Llundain
Bydd y rownd derfynnol yn digwydd yn Nhwr Llundain
Fe fydd rhaglen olaf y gyfres Restoration yn dod yn fyw o Dwr Llundain ddydd Sul, 14 Medi ar BBC2.

Bydd cyfle i bobol drwy Brydain i bleidleisio er mwyn penderfynu pa adeilad fydd yn cael bywyd newydd gydag arian sydd wedi ei godi drwy'r gyfres.

Meddai Jennifer Stewart, Rheolwraig Cronfa Dreftadaeth y Loteri: "Fe fydd adfer Plasdy Llanelli, un o'r tai trefol Sioraidd gorau, yn brosiect cyffrous nid yn unig i adfer yr adeilad ond i ddarganfod defnydd tymor hir iddo sydd o werth i'r ardal."

Bydd enillydd y rownd derfynol yn cael ei gyhoeddi ddydd Sul yn ystod y rhaglen.

Mae'r pleidleisiau dros y ffn trwy gydol y gyfres, a fu ar yr awyr am bum wythnos, wedi arwain at gronfa o arian a fydd yn talu am adfer yr adeilad buddugol.

Hefyd fe fydd yr adeilad buddugol yn derbyn 3m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cystadlu

Ymysg yr adeiladau eraill sydd yn y rownd derfynol mae pwll nofio ym Manceinion sydd wedi dirywio yn ystod y ddegawd diwethaf a neuadd Fethodistaidd fawr yn Stoke sydd bellach yn adfail.

Meddai Carole Souter, cyfarwyddwraig Cronfa Dreftadaeth y Loteri: "Mae'r modd y mae'r 10 adeilad gwych yma wedi dal dychymyg y cyhoedd yn dangos angerdd pobol mewn gwirionedd tuag at eu hetifeddiaeth.

"Yn awr y cyhoedd fydd yn penderfynu i lle y bydd eu harian yn mynd."

Bydd modd i'r gwylwyr bleidleisio hyd 22.10 BST nos Sul a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoedd ychydig funudau wedyn.

Bydd o leiaf 17.9c o bobl galwad, sy'n costio 30c, yn mynd i'r Gronfa Adfer.

Mae'r Tywysog Charles wedi galw ar y cyhoedd i helpu'r ymdrech i adfer miloedd o adeiladau hanesyddol ym Mhrydain sy'n adfeilion a bydd neges arbennig ganddo yn cael ei darlledu yn ystod y rhaglen.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^