BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 10 Medi, 2003, 16:02 GMT 17:02 UK
Tesco: 'Dim digon o sylw' i'r Gymraeg
Tesco
Tesco: Ddim yn rhoi digon o sylw i'r Gymraeg?
Mae yna alwad ar i Tesco godi arwyddion dwyieithog fydd yn rhoi sylw teilwng i'r Gymraeg ar ei siop newydd ym Mhorthmadog.

Mae rheolwr gyfarwyddwr Portmeirion Robin Llywelyn eisoes wedi ysgrifennu i'r cwmni a Bwrdd yr Iaith i gwyno fod ei siop ym Mangor yn rhoi fwy o sylw i'r Saesneg, gyda'r Gymraeg mewn teip manach.

Ac mae Cyngor Tref Porthmadog yn cefnogi ei alwad wedi iddyn nhw dderbyn llythyr ganddo.

"Mae arwyddion dwyieithog o'r math yma'n gam mawr yn l oherwydd eu bod yn bychanu ac yn tanseilio'r iaith gynhenid," meddai Mr Llywelyn yn ei lythyr.

"Rwyf wedi dweud wrth Fwrdd yr Iaith a Tesco fy mod yn credu'n gryf na ddylai'r cyhoedd orfod dioddef sarhad fel hyn yn siop newydd y cwmni ym Mhorthmadog.

"Mi rydyn ni angen sicrwydd gan Tesco y bydd yr arwyddion ym Mhorthmadog yn rhoi'r un statws i'r Gymraeg a'r Saesneg, gydag unai'r Gymraeg uwchben y Saesneg neu i'r dde i'r Saesneg ac mewn teip o'r un maint.

Siomedig

"Fel cwmni lleol sydd ag ymroddiad i ddwyieithrwydd gan roi blaenoriaeth i'r Gymraeg, mi fydden i'n siomedig iawn i weld archfarchnad newydd ym Mhorthmadog yn derbyn polisi sy'n tanseilio'r Gymraeg yn un o'i chadarnleoedd."

Wrth apelio am gefnogaeth y cyngor tref, dywed Mr Llywelyn fod yn "rhaid i ni gyda'n gilydd berswadio Tesco nad yw beth gafodd ei wneud ym Mangor ddim yn dderbyniol ym Mhorthmadog."

Wrth groesawu'r cyfle i gefnogi apl Mr Llywelyn, cytunodd y cynghorwyr y dylid gyrru llythyr cryf i'r cwmni'n gofyn am roi'r un statws i'r ddwy iaith yn yr archfarchnad sy'n cael ei chodi ym Mhorthmadog.

Beth sy'n eironig ydy'r ffaith bod Tesco wedi noddi cwpanau te ar stondin Bwrdd yr Iaith yn yr Eisteddfod eleni," meddai'r Cynghorydd Alwyn Gruffudd.

Cefnogwyd yr alwad gan y Cynghorydd Elwyn Thomas a ychwanegodd, "Un peth sy'n fy mhoeni yw bob tro y byddaf yn mynd heibio mynediad safle Tesco ydy'r arwydd 'Mynediad i'r Saflw'.

"Mae camsillafu 'safle' yn anfaddeuol ac yn sarhad o du'r contractwyr.

"Mae'n rhaid i ni fynnu eu bod yn rhoi arwydd newydd i fyny ar frys."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^