BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 25 Gorffennaf, 2003, 15:14 GMT 16:14 UK
Cadair deilwng o Glyndwr
Cadair yr Eisteddfod
Mae'r Gadair wedi ei llunio o bren derw o Sir Drefaldwyn

Byddai Cadair yr Eisteddfod eleni wedi edrych yn gartrefol yn Sycharth, llys Owain Glyndwr yn y 15fed ganrif, a byddai'r bardd Iolo Goch wedi bod yn falch ohoni.

Robert Morgan o Lanbrynmair sydd wedi ei llunio a dodrefn cyfnod Glyndwr sydd wedi ei ysbrydoli.

"Cadair draddodiadol ydi hi ac, wrth fynd ati i'w chreu, fe es i ati i ddarllen llyfrau am ddodrefn cyfnod Glyndwr a chwilio ar y we am wybodaeth," meddai.

Mae'n Gadair arbennig am reswm arall gan ei bod wedi ei llunio o bren derw a dorrwyd o goed a dyfai ar fferm Cyfie ar y bryniau uwchlaw Maes yr Eisteddfod ym Meifod.

Roeddwn i'n falch iawn pan ges i'r cynnig ac yn ystyried fy hun yn hynod o lwcus gan mai dim ond unwaith mewn bywyd y mae rhywun yn cael cyfle fel hyn
Robert Morgan, gwneuthurwr Cadair Eisteddfod Maldwyn
"Mae derw Sir Drefaldwyn yn arbennig gan fod graen y pren yn amlwg iawn," meddai Mr Morgan "ac mae'r pren a ddefnyddiais ar gyfer y Gadair wedi ei dorri o goeden oedd yn tyfu yn un o'r caeau sydd yn edrych i lawr ar y Maes."

Dyma'r Gadair gyntaf i Mr Morgan ei llunio ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ond mae wedi llunio Cadair i Eisteddfod Powys a'r Eisteddfod Ryng-Golegol yn y gorffennol.

Ffermwr yw ond mae'n cynhyrchu dodrefn yn ei amser hamdden, gan ymarfer y sgiliau a ddysgodd pan fu'n astudio cwrs cynllunio a gwneud dodrefn yn y coleg.

Yn ystod y gaeaf mae'n treulio mwy o amser yn ei weithdy ar y fferm wrtth gynhyrchu pob math o ddodrefn i bobol yr ardal.

Mae yn ei hystyried yn anrhydedd i gael y cyfle i lunio'r Gadair ar gyfer y Brifwyl eleni.

Dwi'n edrych ymlaen rwan at y seremoni a dim ond gobeithio y bydd rhywun yn ei hennill
Robert Morgan, gwneuthurwr Cadair Eisteddfod Maldwyn
"Roeddwn i'n falch iawn pan ges i'r cynnig ac yn ystyried fy hun yn hynod o lwcus gan mai dim ond unwaith mewn bywyd y mae rhywun yn cael cyfle fel hyn."

"Roedd yna dipyn o bwysau gan mai'r Cadeirio yw'r seremoni fwyaf yn y Steddfod ac mae'r Gadair ar y llwyfan drwy gydol yr wythnos.

"Roeddwn am i bopeth fod yn iawn."

Ofn

Erbyn hyn mae'r Gadair yng ngofal yr Eisteddfod yn barod am y diwrnod mawr ac mae Mr Morgan yn falch nad ydyw yn ei ofal ef bellach.

"I ddweud y gwir, roedd yn bleser mawr i mi ei gweld yn mynd yn y diwedd gan fod gen i gymaint o ofn i rywbeth ddigwydd iddi ar ôl yr holl waith.

"Dwi'n edrych ymlaen rwan at y seremoni a dim ond gobeithio y bydd rhywun yn ei hennill.

"Dyna'r peth pwysicaf."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^