BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Medi, 2003, 05:55 GMT 06:55 UK
Agor ysgol gyfun Gymraeg
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Bydd yr ysgol yn derbyn 96 o ddisgyblion Blwyddyn 7 ym mis Medi
Bydd Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn agor ei drysau am y tro cyntaf ddydd Llun.

Hon fydd ail ysgol uwchradd Gymraeg Dinas a Sir Abertawe a lleolir hi ar hen gampws Ysgol Gyfun Penlan.

Ar gyfer y flwyddyn gyntaf datblygir y ddau lawr cyntaf o'r adeilad pum llawr.

Mae rhan gyntaf y cynllun yn werth dros 2m.

Bydd adnoddau'r ysgol yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, ystafelloedd mawr golau, labordai modern, stiwdio ddrama, bloc technoleg cyfoes, campfa ac ystafelloedd newid newydd, dwy neuadd eang, ynghyd chyfleustra canolfan hamdden foethus fel rhan o'r campws.

Hybu Cymreictod

Un o amcanion yr ysgol yw chwarae rhan allweddol ym mywyd y gymuned leol wrth hybu Cymreictod ac addysg gyfrwng Cymraeg.

Eisoes dechreuwyd sefydlu partneriaethau.

Bydd gan swyddog rhanbarthol yr Urdd swyddfa yn yr ysgol, cynhelir Cylch Ti a Fi yn yr ysgol o fis Medi ymlaen a bydd yna wersi Wlpan yn ystod y dydd a gyda'r hwyr.

Mae gan y fenter iaith leol strategaeth bendant ar gyfer hybu Cymreictod yn ardaloedd Penlan a Blaenymaes.

Ar hyn o bryd mae'r paratoadau yn cael eu cydlynu gan brifathro'r ysgol, David Williams.

"Mae'r brwdfrydedd ymhlith y rhieni, y disgyblion, yr athrawon, llywodraethwyr yr ysgol a phawb a fu'n brwydro dros sefydlu ail ysgol gyfun Gymraeg yn wirioneddol heintus," meddai Mr Williams.

Talu teyrnged

"Rhaid talu teyrnged hefyd i Gyngor Dinas a Sir Abertawe am fuddsoddi'n sylweddol i adfer a moderneiddio adeilad a fu'n sefydliad addysgiadol i 1,700 o fechgyn ar un adeg.

"Mae potensial y safle'n aruthrol."

Bydd yr ysgol yn derbyn 96 o ddisgyblion Blwyddyn 7 ym mis Medi, ond ar l hynny mae'r niferoedd yn codi'n sylweddol wrth i Ysgol Gymraeg Gellionnen fwydo ei disgyblion Blwyddyn 6 cyntaf ym mis Medi 2004, ac wrth i niferoedd Ysgol Gymraeg Tirdeunaw gynyddu'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf.

O'r dechrau cyntaf, bydd yr ysgol yn rhoi pwyslais ar hybu'r Gymraeg fel iaith i'w defnyddio y tu hwnt i ffiniau'r ystafell ddosbarth.

Bob dydd Mercher trefnir diwrnod estynedig pryd y cynigir rhaglen lawn o weithgareddau allgyrsiol i gyfoethogi profiadau'r bobol ifanc a chynnig sefyllfaoedd naturiol ac amrywiol iddynt i gyfathrebu yn y Gymraeg.

Bydd cynnig profiadau preswyl cyson hefyd yn un o nodweddion cwricwlwm estynedig yr ysgol.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Craig Duggan, BBC Cymru
"Diwrnod cyntaf, cyfnod newydd"HEFYD:
Buddugoliaeth i rieni ysgol Gymraeg
16 Tach 00  |  Newyddion
RhAG yn trafod addysg Gymraeg
13 Hyd 01  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^