BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 12 Gorffennaf, 2003, 10:03 GMT 11:03 UK
CIA yn cyfaddef camgymeriad
George Tenet
Mae Mr Tenet wedi datgan fod y CIA wedi gwneud camgymeriad

Mae cyfarwyddwr Asiantaeth Gwybodaeth Ganolog America, y CIA, wedi cydnabod fod y corff wedi gwneud camgymeriad wrth ddweud wrth George Bush, Arlywydd America, fod Irac yn ceisio sicrhau deunydd niwclear o Affrica.

Mewn datganiad dywedodd George Tenet fod swyddogion y CIA wedi methu â sicrhau nad oedd yr honiad yn cael ei gynnwys yn araith yr arlywydd ar Gyflwr y Genedl ym mis Ionawr a hynny er gwaethaf amheuon am ei ddilysrwydd.

Fe ddaeth y datganiad wrth i rai Democratiaid alw am ymchwiliad annibynnol i'r modd y cyflwynodd llywodraeth Bush yr achos o blaid mynd i ryfel.

Mae sylwebwyr yn credu mai ymdrech yw'r datblygiad diweddaraf gan Washington i geisio rhoi diwedd ar y ffrae ynglın â rhyfel Irac a hynny drwy roi'r bai ar y CIA.

Ond mae arwyddion na fydd cyfaddefiad Mr Tenet yn rhoi diwedd ar y dadlau.

Gwadu

Mae'r Arlywydd Bush wedi gwadu ei fod yn ymwybodol ei fod yn cyflwyno gwybodaeth ffug yn ei araith fis Ionawr.

Yn ei araith dywedodd Mr Bush: "Mae Llywodraeth Prydain wedi cael gwybod fod Saddam Hussein yn ddiweddar wedi ceisio cymryd cyfanswm sylweddol o iwraniwm o Affrica."

Er bod Mr Tenet yn cydnabod yn ei ddatganiad fod geiriau'r arlywydd yn gywir yn ffeithiol, gan ei fod yn cysylltu'r honiad â Llywodraeth Prydain, mae'n dadlau na ddylai'r arlywydd fyth fod wedi cynnwys y geiriau yn ei araith.

Roedd yn rhaid ystyried, meddai Mr Tenet, fod gan swyddogion cudd America amheuaeth ers amser am honiadau Prydain.

Mae Llywodraeth Prydain yn parhau i ddadlau fod yr honiad yn wir.

Dywedodd llefarydd swyddogol ar ran y Prif Weinidog, Tony Blair, fod Prydain wedi derbyn gwybodaeth wahanol i'r Americanwyr.

Yn gynharach yn ystod yr wythnos dywedodd y Tı Gwyn y gallai'r honiad fod Irac wedi ceisio prynu iwraniwm o Niger fod yn anghywir.

'Cynghori'

Cyn i Mr Tenet wneud ei ddatganiad roedd rhai adroddiadau yn y wasg Americanaidd yn awgrymu fod y CIA wedi cynghori'r Tı Gwyn i dynnu'r honiadau hyn o'i araith.

Pan ofynnwyd i Mr Bush ymateb i hyn meddai: "Fe roddais i araith i'r genedl oedd wedi ei glirio gan y gwasanaethau cudd."

Mynnodd ymgynghorydd diogelwch Mr Bush, Condoleezza Rice, na ddywedodd yr arlywydd ddim yn ei araith yr oedd ef ei hun yn ymwybodol mai celwydd ydoedd.

Pwysleisiodd fod y CIA wedi clirio'r araith "yn ei gyfanrwydd".

Os oedd gan unrhyw un unrhyw amheuaeth am yr honiad ynglın â'r iwraniwm "ni chafodd yr amheuon hynny eu dweud wrth yr arlywydd" meddai.
HEFYD:
Irac: Blair yn dal ei dir
08 Gorff 03  |  Newyddion
BBC ddim am enwi ffynhonnell
09 Gorff 03  |  Newyddion
Bush: 'Rhyfel yn gyfiawn'
05 Meh 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^