BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 12 Gorffennaf, 2003, 10:27 GMT 11:27 UK
Mabinogi yn yr Ardd
Pwyll a Rhiannon
Mi fydd ffilm Mabinogi S4C yn cael ei dangos
Mae llawer o chwedlau'r Mabinogi wedi eu seilio ar yr un tir Middleton Gardd Genedlaethol Cymru, gyda'r chwedl gyntaf yn dwyn y teitl Pwyll Pendefig Dyfed.

Mae Middleton felly'n lle delfrydol i ddod 'r geiriau a delweddau hynafol a hardd hyn yn l i fywyd.

Mae Gwyl y Mabinogi yn gyfle gwych i gael dod yn rhan o ailadrodd chwedl y Mabinogi sy'n cael ei gwneud gan y gymuned mewn modd greadigol.

Y bwriad yw datblygu Gwyl y Mabinogi yn ddigwyddiad blynyddol yn yr haf yn yr Ardd dros y bum mlynedd nesaf.

Mae Gwyl gyntaf y Mabinogi, fydd yn dwyieithog, yn cael ei harwain gan dm o bobol broffesiynol a phrofiadol.

Gellir cymryd rhan ar yr ochr berfformio, gyda dosbarthiadau drama, cerddoriaeth, dawns ac acrobatig, neu gellir fod yng nghefn y llwyfan, a gweithio ar gynllunio, gwisgoedd, peintio a gwneud propiau.

Ddydd Sadwrn, 12 Gorffennaf, bydd dosbarthiadau a gwaith llaw mewn amrywiol fannau o dan do yn yr Ardd, ac ar ddydd Sul, bydd holl waith a gweithgaredd y diwrnod cynt yn dod ynghyd, gydag ymarferion dwys yn arwain at gyflwyniad cyhoeddus byr ar safle lle fydd yna goeden Mabinogi yng nghanol yr Ardd ei hunan wedi'i haddurno'n arbennig.

Ffilm

Bydd yna, hefyd, arddangosiadau arbenning dros y penwythnos o'r ffilm sgrn fawr animeiddiedig gan S4C, Y Mabinogi.

Mae'r ffilm yn cynnwys animeiddio'n gymysg ag actio byw gyda sr megis Matthew Rhys, Jenny Livsey, Daniel Evans a Ioan Gruffudd.

Mae'r Mabinogi yn un o drysorau diwylliannol mwyaf Cymru ac yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd 'r Mahabarata, yr epig o'r India, neu'r sagu hynny o Wlad yr I ac Iwerddon, straeon sydd wedi dylanwadu ar lu o weithiau llenyddol mwy modern megis Harry Potter a Lord of the Rings.

Mae'r straeon hyn a gyfansoddwyd ar lafar dros gyfnod o ganrifoedd lawer ac yna eu hysgrifennu gan glerigwr anhysbys yn yr 11fed ganrif, yn cynnwys nifer o gymeriadau'r Mabinogi sy'n adlewyrchu duwiau a duwiesau o'r hen grefydd Geltaidd, a hynny'n gymysg gyda chreadigaethau gwych y chwedlonwyr.

Nid yn unig brenhinoedd a breninesau, tywysogion a thlodion, ond gwrachod, dewiniaid, cewri a phob math o greaduriaid rhyfedd eraill.

Yn eu mysg mae;

 • Blodeuwedd, y ferch a wnaed o flodau,

 • Rhiannon, duwies y ceffylau,

 • Branwen, y frenhines a alltudiwyd ac a gafodd ei hachub gan aderyn,

 • Pwyll, yr arglwydd ifanc wnaeth ymddwyn mor anrhydeddus trwy gadw'n hollol fyddlon tra yn yr un gwely gwraig dyn arall am flwyddyn gron.

 • Brn, y brenin mawr a roddodd ei fywyd dros ei ddynion,

 • Gwydion, y dewin ifanc wnaeth ddefnyddio ei bwerau goruwch naturiol er da a drwg.

  Bydd Ffair Grefftau, hefyd yn cael ei chynnal dros y penwythnos, ynghyd ffair yn seiliedig ar themu o'r Mabinogi.
 • HEFYD:
  Y Mabinogion: Trysor y Cymry
  12 Gorff 03  |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^