BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Gorffennaf, 2003, 15:18 GMT 16:18 UK
Pennaeth rhaglenni newydd i S4C
Iona Williams
Dechreuodd ei gyrfa fel cyflwynydd a chyhoeddwr gyda BBC Cymru
Cyhoeddodd S4C mai Iona Jones fydd Cyfarwyddwr Rhaglenni newydd y sianel.

Mae Iona'n dychwelyd i S4C ar l tair blynedd gyda HTV lle bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr Grwp Materion Corfforaethol.

Mae hi'n ddarlledwr profiadol. Dechreuodd ei gyrfa fel cyflwynydd a chyhoeddwr gyda BBC Cymru cyn cael ei phenodi'n olygydd rhaglenni Taro Naw a Newyddion y BBC ar gyfer S4C.

Bu'n gynhyrchydd rhaglenni materion cyfoes a hi oedd sylfaenydd y rhaglen newyddion i blant Ffeil.

Ymunodd ag S4C yn 1995 fel Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol cyn symud i HTV yn 2000.

Yn dilyn pryniant HTV gan gwmni Carlton yn 2001, fe'i dewiswyd i gynrychioli holl gwmnau rhanbarthol Carlton trwy Brydain mewn perthynas 'r Mesur Cyfathrebu cyfredol a materion strategol eraill.

Bydd Iona, sydd hefyd yn gadeirydd Gwyl Sgrn Caerdydd, yn ail-ymuno ag S4C ar 1 Medi.

"Fe wyddom eisoes fod Iona'n berson galluog dros ben gyda dealltwriaeth eang o bob agwedd o'r byd teledu," meddai Huw Jones, Prif Weithredwr S4C.

Cyfnod cynhyrfus

"Edrychwn ymlaen yn fawr at ei chroesawu'n l i S4C i'r gwaith allweddol o arwain y tm - mewnol ac allanol - sy'n darparu'r gwasanaeth rhaglenni. Mae yna gyfnod cynhyrfus o'n blaenau."

"Mae Iona wedi bod o gymorth mawr i HTV ac i fi dros y tair blynedd diwethaf," meddai Elis Owen, Rheolwr HTV Cymru a Chyfarwyddwr Rhaglenni.

"Nid yn unig mae hi wedi dechrau a datblygu strategaeth materion corfforaethol cydlynol ar gyfer yr ITV1 Wales newydd ond mae hefyd wedi dangos dealltwriaeth ddofn o gynhyrchu rhaglenni."

Ganed Iona yng Nghas-blaidd, Sir Benfro, ac fe'i magwyd yn Llanbedr Pont Steffan cyn symud gyda'i theulu i Gaerdydd yn 6 oed.

Mynychodd Ysgol Gymraeg Bryntaf ac Ysgol Gyfun Llanhari ac astudiodd Hanes Economaidd a Chymdeithasol ym Mhrifysgol Caerwysg.

Astudiodd am flwyddyn yng Nghanolfan Astudiaethau Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd gan ennill Diploma l raddedig mewn Newyddiaduraeth.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^