BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 6 Gorffennaf, 2003, 10:38 GMT 11:38 UK
Cofio cipio castell y Saeson
Owain Glyndwr
Roedd Owain Glyndwr yn rheoli'r rhan fwyaf o Gymru erbyn haf 1403
Cafwyd seremoni ddydd Sul i nodi 600 mlynedd ers i fyddin Lloegr ildio castell Caerfyrddin i Owain Glyndwr.

Bu i faer y dref Peter Hughes Griffiths drosglwyddo goriadau i'r castell i aelodau o Lysgenhadaeth Glyndwr i dedchrau gweithgareddau i gofio digwyddiadau 1403.

Sefydlwyd Llysgenhadaeth Glyndwr bedair blynedd yn l i gofio hanes Glyndwr a'i wrthryfel rhwng 1400 a 1416.

Bu'r aelodau'n treulio'r penwythnos yn dilyn taith Glyndwr a'i fyddin tuag at Gaerfyrddin.

Arweiniodd cipio'r castell yma at ddiwedd, fwy neu lai, reolaeth y Saeson ar Gymru.

"Dechreuodd Glyndwr yn Harlech gan gyfarfod ei gapteiniaid yn Aberystwyth," meddai ysgrifenyddes Llysgenhadaeth Glyndwr Sn Ifan.

Castell Caerfyrddin
Mi roedd y seremoni yn Sgwr Nott
"Ymgyrch oedd hon yn erbyn y cestyll oedd yn nwylo'r Saeson ar y pryd.

"Ac erbyn iddyn nhw gyrraedd Caerfyrddin mi ildiodd y Saeson heb ymladd.

"Mi roeson nhw'r goriad iddo."

Mae'n bwysig, medd Ms Ifan, nodi'r digwyddiad gan ei bod yn hanfodol i ni ddeall hanes Cymru a dod i ddeall pam fod Cymru fel y mae hi heddiw.

Mae baner Glyndwr i'w gweld uwchben Neuadd y Dref ac Eglwys Sant Pedr yn y dref dros y penwythnos.

Ac yn ystod y penwythnos, hefyd, mae'r aelodau'n ymweld chestyll eraill yn yr ardal gafodd eu cipio, sef Carreg Cennen, Llanymddyfri, Dinefwr a Llansteffan.

Y flwyddyn nesaf mi fydd y mudiad yn cofio sefydlu senedd gyntaf Cymru a Glyndwr yn cael ei goroni yn Dywysog Cymru.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^