BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Gorffennaf, 2003, 10:53 GMT 11:53 UK
'Bywyd tawel' llofrudd Lynette
T Jeffrey Gaffoor yn Llanharan
Roedd Jeffery Gafoor yn byw yn Llanharan
Roedd Jeffrey Gafoor, sydd wedi pledio'n euog o lofruddio Lynette White, yn cael ei ystyried fel "dyn unig a mewnblyg" ym mhentref Llanharan, lle roedd yn byw.

Nid oedd gan y llofrudd 38 oed unrhyw gariad na ffrind.

Yn yr ysgol roedd ganddo ychydig o ffrindiau.

Wedi i ddedfrydau tri dyn dieuog o Gaerdydd gael eu diddymu yn 1992, symudodd Gafoor i'r Almaen am gyfnod.

Yn Llanharan roedd y swyddog diogelwch 38 oed yn gweithio yn ystod y nos a chysgu yn ystod y dydd ac felly roedd llenni ei gartref wastad wedi cau, meddai cymdogion.

Symudodd Gafoor i'r pentref bach ychydig filltiroedd o Ben-y-bont ar Ogwr ddwy flynedd yn l o Gaerdydd wedi iddo brynu t ger y clwb rygbi.

Doedden ni fyth yn gweld unrhyw berthnasau na ffrindiau yn dod i'w weld
Gwraig leol
"Roedd yn wr hoffus iawn," meddai gwraig leol.

"Roedd ganddo synnwyr hiwmor da.

"Nid oedd llawer o bobol yn ei adnabod a dydw i ddim yn credu fod y cymdogion yn ei adnabod.

"Doedden ni fyth yn gweld unrhyw berthnasau na ffrindiau yn dod i'w weld."

Cafodd Gafoor ei arestio ddechrau mis Mawrth eleni a bu tm fforensig yn archwilio ei d am ddyddiau er mwyn ceisio dod o hyd i dystiolaeth.

T Jeffrey Gaffoor yn Llanharan
Chwilio: T Jeffrey Gafoor

"Roedden ni i gyd wedi ein syfrdanu pan glywon ni'r newyddion ei fod e wedi cael ei arestio," meddai'r wraig leol.

"Doedd neb yn gallu credu'r holl beth.

"Roedd y t wedi bod yn gartref teuluol ers blynyddoedd ac roedd yn achosi loes i ni i wybod fod llofrudd wedi bod yn byw yno."

Mewn sgwrs fer un diwrnod fe ddywedodd Gafoor wrth y wraig mai gwr o India oedd ei dad a bod ei fam wedi marw.

Dywedodd cymydog arall oedd yn byw yn yr un stryd Gafoor fod y trigolion yn ei ystyried yn dipyn o ddirgelwch.

"Roedd y cymdogion yn credu ei fod ychydig yn od, roedd yn wr unig a doedd ddim yn adnabod neb.

Wedi i'r heddlu orffen gwneud eu profion fforensig yn y t, meddai'r cymydog, torrodd rhywun i mewn i'r adeilad yn oriau mn y bore.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Alun Thomas BBC Cymru
"Roedd yn hoff o ymweld phuteiniaid"HEFYD:
Lynette White: Yn euog
04 Gorff 03  |  Newyddion
Dal llofrudd Lynette White
04 Gorff 03  |  Newyddion
Lynette White: Dyn yn y llys
07 Maw 03  |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^