BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Gorffennaf, 2003, 19:20 GMT 20:20 UK
Lladd yn arwain at gamwedd
Steve Miller, Yousef Abdullahi a Tony Parris
Cafodd tri gwr o Gaerdydd eu cyhuddo ar gam
Mae cyfaddefiad Jeffrey Gafoor iddo lofruddio Lynette White ar Ddydd Sant Ffolant 1988 yn golygu diwedd ar un o achosion mwya amlwg Heddlu De Cymru.

Ond cafodd tri dyn diniwed eu carcharu ar gam cyn i ddatblygiadau DNA gysylltu Gaffoor ‚ Lynette White.

Roedd y llofruddiaeth erchyll yn ysgytwad i Gaerdydd a gweddill Cymru.

Cafwyd hyd i gorff Miss White, 20 oed, ar Ddydd San Ffolant 1988 uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Roedd hi wedi ei thrywanu fwy na 50 o weithiau ac roedd ei gwddf a'i harddyrnau wedi eu torri.

Roedd ymchwiliad i lofruddiaeth Ms White yn un o'r rhai mwya dadleuol yn hanes Heddlu De Cymru.

Ar y dechrau, rhyddhaodd yr heddlu luniau cyfrifiadurol o ddau ddyn gwyn oedd yn cael eu hamau.

Cafodd Tri Caerdydd eu rhyddhau wedi apÍl

Jeffrey Gafoor
Cafodd Jeffrey Gafoor o Lanharan ei arestio fis Mawrth eleni
Yn dilyn ymchwiliad enfawr, cafwyd tri gwr o Gaerdydd, Yusef Abdullahi, Steve Miller a Tony Paris, yn euog ym mis Tachwedd 1990 o'i llofruddio.

Cafodd y tri eu carcharu am oes.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach cafodd y dyfarniad ei ddiddymu gan y llys apÍl.

Cafodd ymchwiliad newydd a chostus ei lansio yn y flwyddyn 2000 wedi i'r heddlu gael hyd i dystiolaeth DNA.

Y bwriad oedd cael gafael ar ddyn ‚ proffil oedd yn cyfateb.

Fe roddodd y pum gwr a gafodd eu cyhuddo yn wreiddiol o'r llofruddiaeth i gyd samplau o'u DNA.

Nid oedd eu DNA yn eu cysylltu ‚'r llofruddiaeth.

Bythefnos wedi dydd Sant Ffolant eleni, 15 mlynedd wedi'r llofruddiaeth, cyhoeddodd yr heddlu eu bod wedi arestio Jeffrey Gafoor, gwir lofrudd Lynette White.
GWYLIWCH A GWRANDEWCH
Adroddiad Craig Duggan BBC Cymru
"Mae angen ymchwiliad cyhoeddus"CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^